DTC0124/6 - E-ülesannete loomine HEV õpilastele

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

01.03.2024

Registreerimise tähtaeg

25.02.2024

Toimumise koht

veebis

Maht

6 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi)

Sihtgrupp

põhikooli II-III kooliastme õpetajad ja tugispetsialistid (eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, logopeedid)

Eesmärk

osata toetada erivajadusega õpilase õppimist e-keskkondade kaudu ja aktiivõppemeetodite toel.

Sisu

Mis on erivajadus? Põhilised erivajadused. Kuidas kaasata erinevaid sihtrühmi? Kuidas valida sobivaid meetodeid? E-keskkondade võimalustega tutvumine: Plicker, Canva, LearningApps, kollaažide loomine, koomiksite loomine, ristsõnade loomine, strawpoll, lunapic, phrase.it, wakelet, storyset jne. Aktiivõppemeetodid: lumepallisõda, kokkusobitamine, memoriin purgikaantega, QR-koodid jne.

Õpiväljundid

on õppinud kasutama uusi e-keskkondi ja aktiivõppe meetodeid, kasutab neid aktiivselt õppe planeerimisel; rakendab õpitud meetodeid iseseisvas ülesannete loomes.

Eeldused

õpetaja või tugispetsialistina töötamine, sülearvuti või nutivahendi omamine

õpikeskkond

veebikeskkond Zoom

koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, kogemus valdkonnas, täiskasvanute koolitamise kogemus

Lõpetamistingimused

teooria koos praktiliste ülesannete tegemisega oma sülearvutis või nutiseadmes. Koolituse lõpuks valmivad mõned e-ülesanded.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Kristiina Vaikmets

Kursuse hind

129 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
01.03.2024 10:00-15:30 E-ülesannete loomine HEV õpilastele Kristiina Vaikmets Zoomis