Seotuse stiilid, lähisuhted ja emotsionaalne sõltuvus
Kursuse kood LTC0196/1
Toimumise aeg 14.12.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp haridusasutuste juhid ja õpetajad; ennast psühholoogia vallas täiendada soovivad ning isiksuse psühholoogia vastu sügavamat huvi tundvad inimesed
Eesmärk saada ülevaade enne esimest eluaastat lapse ja ema vahel tekkivast emotsionaalse sidemest ehk seotusest, mis määrab ära paljud isiksuse omadused.
Sisu Evolutsiooniliselt on inimesel välja kujunenud oma lastega emotsionaalse seose loomise vajadus See on üks nendest olulistest mehhanismidest, mis tagab laste arengu ja loob üldse võimalused selleks, et lastel tekiks oma emotsioonide sisemine regulatsioon juba enne esimest eluaastat. Kõige selgemini ilmnevad ema-lapse emotsionaalse seose omadused olukordades, kus lastel tekib hirm. Seepärast on kasulik teada, miks laps reageerib hirmutavas olukorras kindlal viisil ja millest see tuleneb. Emotsionaalse seose eripärad on kirjeldatavad nelja püsiva seotuse stiilina, mis, kujunedes välja lapsepõlves, ilmneb ka täiskasvanuks saades sisuliselt samal kujul. See aga tähendab, et täiskasvanute lähisuhete muster peegeldab omakorda lapsepõlves välja kujundatud emotsionaalse seose omadusi. On võimalik näidata, et emotsioonide regulatsiooniga seotud eripärad, enesehinnang ja lähisuhete mustrid on seletatavad enne esimest eluaastat kujundatud seotuse stiilidega.

Evolutsiooniliselt väljakujunenud emotsionaalse seose funktsioonid. Seotuse stiilid ja nende eripärad.
Emotsioonide regulatsioon, isiksuse omadused ja seotuse stiilid. Neli püsiva seotuse stiili ilmnemist suhetes.
Õpiväljundid teab olulisemaid seaduspärasusi emotsionaalse seose tekkimise kohta lapsel, seotuse stiile ja selle mõjusid täiskasvanud isiksusele ja lähisuhetele.
Eeldused Huvi psühholoogia vastu.
Lõpetamistingimused Loeng, arutelud. Analüüsitakse seotuse stiilide omadusi. Iga osaleja seotuse stiili väljaselgitamine. Otsitakse vastust probleemidele, mis tekib siis, kui emotsionaalne seos lapsega on mittelähedane.
Õpikeskkond Kuni 30-kohaline esitlustehnikaga seminariruum, mis toetab rühmatööd.
Koolitaja kompetentsus Aleksander Pulver
Maht 6 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Aleksander Pulver- PhD psühholoogias, töötanud üle 30 aasta Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis, valdab erinevaid isiksusepsühholoogia, suhtlemispsühholoogia ja psühhomeetria valdkondi teoreetilisel ja rakenduslikul tasemel.
Kursuse hind 99 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab kerget lõunat ning TLÜ täiendkoolituse tõendit 6 akadeemilise tunni mahus.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 639 1751, siiri.padar@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 12.12.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 14.12.2018    10:00-12:00 Seminar    
 14.12.2018    12:00-12:30 Lõuna    
 14.12.2018    12:30-14:00 Seminar    
 14.12.2018    14:00-14:10 Paus    
 14.12.2018    14:10-15:00 Seminar