Tänapäevane õppimine ja õpetamine
Kursuse kood HKC0027/6
Toimumise aeg 15.02.2018 - 17.04.2018
Toimumise koht TLÜ Haapsalu kolledž (Lihula mnt 12, Haapsalu)
Sihtgrupp Laste, noorte ja täiskasvanute koolitajad
Eesmärk Toetada õpetaja professionaalset arengut tänapäevastest õpetamise põhimõtetest lähtuva õppeprotsessi läbiviimise vallas; õppida vastavalt sellele õpikeskkonda kujundama ja õppijat aktiviseerivaid õppemeetodeid rakendama, mõtestada kooli tervikliku lähenemise ja kolleegidega koostöö olulisust üldpädevuste kujundamisel ja õppimist toetava hindamise rakendamisel.
Sisu Tänapäevase õppimise ja õpetamise olemus. Põhikooli riikliku õppekava õppe- ja kasvatuseesmärgid, õppimise käsitus. Tänapäevane õppeprotsess, selle ettevalmistus, läbiviimine ja analüüsimine. Õpihuvi tekitamine ja hoidmine. Õppimist toetava õpikeskkonna loomine. Tänapäevased õppijat aktiviseerivad õppemeetodid üldpädevuste kujundamise ja õppijat toetava hindamise teenistuses.
Õpiväljundid Koolitusel osaleja:
• tunneb tänapäevase õpetamise põhimõtteid ja teab, kuidas vastavalt sellele õppeprotsessi planeerida, juhtida ja analüüsida, missuguseid õppemeetodeid kasutada üldpädevuste kujundamisel ja õppimist toetava hindamise rakendamisel;
• analüüsib oma õppetööd tänapäevastest õpetamise põhimõtetest lähtuvalt;
• on teadlik oma edasisest koolitusvajadusest.
Eeldused Õpetajana töötamise kogemus
Lõpetamistingimused Oma koolituse ülesehitamine ja läbiviimine vastavalt tänapäevastele õpetamise põhimõtetele. Õpitud meetodite katsetamine oma õppetöös.
Õpikeskkond Avarad ruumid, internetiühendus, projektor, võimalus liikumistegevusteks, paaris- ja rühmatöödeks.
Koolitaja kompetentsus Ene Hiiepuu MA
Maht 2 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 28)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Ene Hiiepuu MA
Kursuse hind 2300 EUR (grupihind, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 20
Korraldaja Haapsalu kolledž, Heli Temper, +372 5354 3495, heli.temper@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 12.02.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 15.02.2018    -      
 05.03.2018    -      
 20.03.2018    -      
 04.04.2018    -      
 17.04.2018    -