Inglise keel C1. Ettevalmistus Cambridge Assessment English: Advanced eksamiks
Kursuse kood AVC0003/13
Toimumise aeg 03.02.2020 - 07.05.2020
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 29, S-327
Sihtgrupp Keskkooli õpilased, üliõpilased, täiskasvanud õppijad.
Eesmärk keeleoskuse tõstmine ja ettevalmistus Cambridge English: Advanced eksami sooritamiseks.
Sisu Teemad:
Sündmused, probleemid ja meedia. Reisimine, tavad ja meedia. Inimkäitumine ja meelelahutus. Raha ja äri. Tervis ja sport. Kunstid ja meelelahutus. Loodus ja keskkond. Haridus, õppimine ja karjäär. Teadus ja tehnoloogia. Psühholoogia ja isiksus

Keelestruktuurid:
Ajad, kaudne kõne, passiiv, tingimuslaused, inversioon, põim- ja rindlaused, modaalverbid, soovide ja kahetsuse väljendamine.

Cambridge English: Advanced ülesanded:
lugemine, kuulamine, kirjutamine, kõnelemine.
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursus toimub esmaspäeviti ja neljapäeviti (03.02.-07.05.2020) kell 16:30-18.00 Tallinna Ülikoolis ruumis S-327.
Õpiväljundid - saab aru pikematest tekstidest isegi siis kui see pole selgelt liigendatud ja seosed on esitatud kaudselt või vihjamisi;
- saab aru pikkadest ja keerulistest tekstidest, nii olustikulistest kui ka kirjanduslikest, erialastest artiklitest ja pikematest tehnilistest juhenditest;
- oskab end mõistetavaks teha ladusalt ja spontaanselt, käsutades keelt paindlikult ja tulemuslikult nii ühiskondlikel kui ka tööalastel eesmärkidel;
- oskab keerulisi teemasid täpselt ja üksikasjalikult kirjeldada, välja tuua alateemad ja olulisemad punktid ning teha kokkuvõtet;
- oskab ennast väljendada selges, hästi liigendatud tekstis, avaldades oma arvamust vajaliku põhjalikkusega;
- oskab kirjutada kirja, esseed või aruannet keerukal teemal ja esile tõsta olulisemat;
- oskab lugejast lähtuvalt kohandada oma stiili.
Eeldused Paigustustesti tulemus, mis näitab õppija sobivust inglise keelt C1 tasemel õppida.
Lõpetamistingimused 50 auditoorset lähiõppe tundi + 54 tundi iseseisvat tööd (ettevalmistus auditoorseteks keeletundideks, ettevalmistus testideks, ettevalmistus proovi eksamiks).
Õpikeskkond ülikoolilinnak
Koolitaja kompetentsus oma valdkonna ekspert
Maht 4 EAP (kontaktõpe 50 tundi, iseseisevõpe 54)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Eha Mängel
Kursuse hind 350 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Kursuse tasu sisaldab õpikut ja töövihikut, mille maksumus on 35 eurot. Õppematerjali maksumus tuleb tasuda, kui kursusest loobutakse kursuse toimumise ajal.
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Avatud akadeemia, Gerdel-Gris Vii, 6409360, gerdel-gris.viil@tlu.ee
Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, 640 9302, sirle.kivihall@tlu.ee
Avatud akadeemia, Kerli Haas, 0, kerli.haas@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 05.02.2020