Toodete ja teenuste prototüüpimine/maketeerimine
Kursuse kood HKC0115/1
Toimumise aeg 04.11.2020 - 09.12.2020
Toimumise koht Lihula mnt 12, Haapsalu, 90507, Haapsalu kolledž
Sihtgrupp Väikeettevõtjad
Eesmärk arendada tootearendusprojektide kontseptsioonlahenduste projekteerimis- ja visualiseerimisoskusi, kasutades reaalseid 3D mudeleid ja objekte; saada abi 3D modelleerimise teadmiste ja oskuste kasutamiseks toodete projekteerimise protsessides; saada ülevaade ideelahenduste optimeerimisest funktsioonis, tehnoloogias ja materjalide kasutustes.
Sisu Disainmõtlemine - mis on strateegiline disain ja mis roll on prototüüpimisel selles? Ideede visualiseerimise eri meetodid. Sissejuhatus prototüüpimisse – kontseptsioon ja faasid. Prototüübi või maketi loomine vastavalt loodud ideekavandile, selle hindamine.
Õpiväljundid analüüsib prototüüpimise mõju ja vajalikkust tootearenduse protsessis; eristab prototüüpimise alaliike ning nende erisusi; oskab valida enda ideelahenduse visualiseerimiseks optimaalseima prototüüpimise meetodi ning tehnoloogiad.
Eeldused puuduvad
Lõpetamistingimused Loeng, praktiline töö töökojas, iseseisvad harjutused õppeperioodil. Arvestuseks vajaliku praktilise töö sooritamine.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid ja töökoda (prototüübi valmimiseks vajalikud vahendid: puidu töötlemiseks vajalikud masinad nt: freespink, nurksaag, peiteldusmasin jne, metalli töötlemiseks vajalikud vahendid nt: ketassaag, puurmasin, keevitusseadmed jne, 3D printer) ning e-õpikeskkond.
Koolitaja kompetentsus Kõrgharidus, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 3 aastat.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 40 tundi, praktika 12)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Gina Metssalu, Raivo Hein
Kursuse hind tasuta
Minimaalne osalejate arv 15
Korraldaja Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 28.10.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 04.11.2020    10:00-17:30      
 11.11.2020    10:00-17:30      
 18.11.2020    10:00-17:30      
 25.11.2020    10:00-17:30      
 02.12.2020    10:00-17:30      
 09.12.2020    10:00-17:30      
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp