LTC0394/2 - Õiguspsühholoogia alused

Kursusele registreerimine toimub läbi raamõppekava: LTC0394 - Õiguspsühholoogia alused
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

24.08.2023 - 15.12.2023

Registreerimise tähtaeg

08.09.2023

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 25

Maht

312 akadeemilist tundi (kontaktõpe 96 tundi, iseseisevõpe 216 tundi)

Kokkuvõttev lühikirjeldus

Mikrokraadiprogrammi on oodatud vähemalt bakalaureusekraadiga õppijad, kes soovivad avardada silmaringi psühholoogia teadmiste võimalikest rakendusvõimalustest õigusteaduses.

Sihtgrupp

kriminaalõigussüsteemi spetsialistid (politseiametnikud, piirivalvurid, juristid, advokaadid, prokurörid, kohtunikud jne); sotsiaalvaldkonna spetsialistid (psühholoogid, arstid, lastekaitseametnikud, sotsiaaltöötajad jne); õigusteaduste ja psühholoogia üliõpilased (magistrandid, doktorandid)

Eesmärk

omandada mikrokraad õiguspsühholoogia alustes, täiendada teadmisi psühholoogia rakendusvõimalustest õigusteaduses.

Sisu

Ülevaade õiguspsühholoogia põhimõistetest ja käsitlustest. Mälu funktsioneerimise põhimõtted õiguspsühholoogia kontekstis. Tunnistajate, kannatanute ja kahtlustatavate ülekuulamine ja info kogumine. Ebasiira kommunikatsiooni märgid, riskihindamise temaatika, kohtupsühholoogia ja –psühhiaatria ekspertiisidega seonduv.

Õpiväljundid

tunneb õiguspsühholoogia põhimõisteid ja käsitlusi; teab mälu funktsioneerimisest ja erinevatest küsitlemistehnikatest, ebasiirale kommunikatsioonile osutavatest märkidest; teab, kuidas tuntakse ära nägusid ja tuvastatakse inimesi; teab riskihindamisest ning kohtupsühholoogia ja –psühhiaatria ekspertiisidest; rakendab omandatud esmaseid teadmisi.

Eeldused

on vähemalt bakalaureuse kraadiga ja tunneb huvi võimaluste vastu rakendada psühholoogia teadmisi õigusteaduses.; oskab inglise keelt vähemalt B2 tasemel, et lugeda erialast teaduskirjandust.

õpikeskkond

Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

koolitaja kompetentsus

Täienduskoolitusprogrammi eest vastutavad oma eriala asjatundjad.

Lõpetamistingimused

Teemakohased loengud, seminarid, rühmatööd, juhtumite praktilised lahendused jne. Tähtsustatakse interaktiivset õpet ja õppematerjalide läbitöötamist.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Kristjan Kask, Annegrete Palu, Mari-Liis Tohvelmann, Mari-Liis Mägi

Kursuse hind

1536 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

11

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
24.08.2023 10:00-17:15 Mälu ja uuriv intervjueerimine Kristjan Kask, Annegrete Palu M-648
25.08.2023 10:00-17:15 Mälu ja uuriv intervjueerimine Kristjan Kask, Annegrete Palu M-648
14.09.2023 10:00-17:15 Mälu ja uuriv intervjueerimine Kristjan Kask, Annegrete Palu M-218
15.09.2023 10:00-17:15 Mälu ja uuriv intervjueerimine Kristjan Kask, Annegrete Palu M-218
05.10.2023 10:00-17:15 Antisotsiaalne käitumine, korrektsioonipsühholoogia ja vägivallariski hindamine Aleksander Pulver M-648
06.10.2023 10:00-17:15 Infokogumine ja ebasiiras kommunikatsioon Kristjan Kask M-648
02.11.2023 10:00-17:15 Nägude äratundmine ja inimeste tuvastamine Kristjan Kask, Annegrete Palu, Mari-Liis Tohvelmann M-648
03.11.2023 10:00-17:15 Nägude äratundmine ja inimeste tuvastamine Kristjan Kask, Annegrete Palu, Mari-Liis Tohvelmann M-648
23.11.2023 10:00-17:15 Antisotsiaalne käitumine, korrektsioonipsühholoogia ja vägivallariski hindamine Mari-Liis Mägi M-648
24.11.2023 09:00-16:15 Kohtupsühholoogia ja -psühhiaatria ekspertiisid Mari-Liis Mägi M-648
14.12.2023 10:00-17:15 Info kogumine ja ebasiiras kommunikatsioon Kristjan Kask M-648
15.12.2023 09:00-12:15 Kohtupsühholoogia ja -psühhiaatria ekspertiisid Tiina Kompus T-307
15.12.2023 13:00-16:15 Kohtupsühholoogia ja-psühiaatria ekspertiisid Kristjan Kask T-307

MOODULID

Mälu ja uuriv intervjueerimine

Antisotsiaalne käitumine, korrektsioonipsühholoogia ja vägivallariski hindamine

Infokogumine ja ebasiiras kommunikatsioon

Nägude äratundmine ja inimeste tuvastamine

Kohtupsühholoogia ja -psühhiaatria ekspertiisid