LTC0122/2 - Väikelaste võimlemine lasteaias ja -hoius

Koolitusel osalemise eelduseks on soovitav koolituse "Väikelaste võimlemine" eelnev osalemine.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

29.09.2017

Registreerimise tähtaeg

22.09.2017

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49

Maht

8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

Liikumisõpetaja; väikelaste võimlemisega tegelevad eriala spetsialistid või huviringidejuhid, kes näevad algõpetuse teadmiste täiendamises erialast arenguvõimalust; füsioterapeudid, kes tegelevad lastega.

Eesmärk

saada ülevaade väikelaste (1,5 - 6 eluaastat) võimlemine lasteaias ja -hoius erinevatest lähtekohadest ning harjutusvarast, õppida analüüsima juhendajana oma tegevust ja tunni läbiviimist.

Sisu

Lasteaia või päevahoiu võimlemise alused. Eesmärgisttaud võimlemine tulemusel füüsiliselt arenenud laps. Selles lähtuv tulemuslik tunniplaan ja ealised iseärasused võimlemisetunnis.
Koolitusel läbitavad teemad: funktsionaalsusest lähtuv harjutusvara; baasharjutused erinevas vanuserühmas; võimlemistunni planeerimine; laste jooga muinasjutud ja harjutusvara. Osalejad saavad praktiise kogemuse läbides erivate vahendite harjutusvara.

Õpiväljundid

teab võimelmise ja praktilise tunni algtõdesid, oskab juhendada mängulisi tegevusi ning planeerida harjutusvara.

õpikeskkond

Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi ja praktilist tegevust toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, praktilise tegevuse läbiviimiseks.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.

Lõpetamistingimused

Seminar toimub loenguna ning praktilise näitliku tegevusena, harjutusvara läbivad osalejad ise praktikas.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Reet Post

Kursuse hind

80 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab koolitusmaterjale, kohvipaus ja TLÜ täiendkoolitustõendid mahus 8 ak tundi.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev , 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi, 53467581, karin.rohi@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
29.09.2017 10:00-13:00 Loeng, seminar Reet Post on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna proviisorina. Alates 1999.a. on aktiivselt tegutsenud beebide ning väikelaste võimlemise instruktorina. Oma erialast tulenevalt tegeleb aktiivselt lisaks rasedate vesivõimlemise juhendamisega ja imetamisnõustamisega. Lektorina pakub loenguid laste tervise ja arengu alastel teemadel ning on õppinud inimest nägema kui tervikut läbi refleksoloogia. Rä-401
29.09.2017 13:00-13:45 Lõuna
29.09.2017 13:45-17:00 Seminar, praktilise harjutusvara sooritamine Rä-401