Väikelaste võimlemine lasteaias ja -hoius
Kursuse kood LTC0122/2
Toimumise aeg 29.09.2017
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp Liikumisõpetaja; väikelaste võimlemisega tegelevad eriala spetsialistid või huviringidejuhid, kes näevad algõpetuse teadmiste täiendamises erialast arenguvõimalust; füsioterapeudid, kes tegelevad lastega.
Eesmärk saada ülevaade väikelaste (1,5 - 6 eluaastat) võimlemine lasteaias ja -hoius erinevatest lähtekohadest ning harjutusvarast, õppida analüüsima juhendajana oma tegevust ja tunni läbiviimist.
Sisu Lasteaia või päevahoiu võimlemise alused. Eesmärgisttaud võimlemine tulemusel füüsiliselt arenenud laps. Selles lähtuv tulemuslik tunniplaan ja ealised iseärasused võimlemisetunnis.
Koolitusel läbitavad teemad: funktsionaalsusest lähtuv harjutusvara; baasharjutused erinevas vanuserühmas; võimlemistunni planeerimine; laste jooga muinasjutud ja harjutusvara. Osalejad saavad praktiise kogemuse läbides erivate vahendite harjutusvara.

Õpiväljundid teab võimelmise ja praktilise tunni algtõdesid, oskab juhendada mängulisi tegevusi ning planeerida harjutusvara.
Lõpetamistingimused Seminar toimub loenguna ning praktilise näitliku tegevusena, harjutusvara läbivad osalejad ise praktikas.
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi ja praktilist tegevust toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, praktilise tegevuse läbiviimiseks.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Reet Post
Kursuse hind 80 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab koolitusmaterjale, kohvipaus ja TLÜ täiendkoolitustõendid mahus 8 ak tundi.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev , 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi, 53467581, karin.rohi@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 22.09.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 29.09.2017    10:00-13:00 Loeng, seminar Reet Post on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna proviisorina. Alates 1999.a. on aktiivselt tegutsenud beebide ning väikelaste võimlemise instruktorina. Oma erialast tulenevalt tegeleb aktiivselt lisaks rasedate vesivõimlemise juhendamisega ja imetamisnõustamisega. Lektorina pakub loenguid laste tervise ja arengu alastel teemadel ning on õppinud inimest nägema kui tervikut läbi refleksoloogia. Rä-401
 29.09.2017    13:00-13:45 Lõuna    
 29.09.2017    13:45-17:00 Seminar, praktilise harjutusvara sooritamine   Rä-401