LTC0171/1 - Praktilised lõdvestumisoskused: mida teha, kui keha läheb pingesse?

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

08.03.2018

Registreerimise tähtaeg

07.03.2018

Toimumise koht

Räägu 49, Tallinn

Maht

5 akadeemilist tundi (kontaktõpe 5 tundi)

Sihtgrupp

spordialade treenerid, instruktorid ja kehalise kasvatuse õpetajad

Eesmärk

täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.

Sisu

Kehalise pinge tekkimine ning selle mõju sooritusele. Lõdvestumistehnikad: sügav hingamine ja järk-järguline lihaste lõdvestumine. Teadvelolekul põhinev keha tunnetamise tehnika. Kuidas integreerida lõdvestustehnikate harjutamist treeningutesse ja kasutada võistlustel.

Seminaril käsitletavad teemad:
• kehalise pinge tekkimise mehhanismid;
• pinge mõju heaolule ja sooritusele;
• lõdvestumistehnikad: sügav hingamine, järk- järguline lõdvestumine;
• teadveloleku ehk kohalolu praktikad.

Õpiväljundid

teadmiste pagas on täienenud rea psühholoogiliste tööriistadega, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.

Eeldused

Kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

kuni 30-kohaline esitlustehnikaga seminariruum, mis toetab rühmatööde läbiviimist.

koolitaja kompetentsus

Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Kristel Kiens (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) . Lektorid on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Omavad kogemust treenerina töötades kui ka ise sportlasena saavusspordis.

Lõpetamistingimused

Loeng, rühmatööd ja arutelud. Seminari toetavad praktilised harjutused.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Snezana Stoljarova

Kursuse hind

55 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab kohvipausi, materjale ja TLÜ tõendit eeldusel, et seminaril osaletakse täismahus.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi, 53467581, karin.rohi@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
08.03.2018 10:00-12:00 Seminar/praktiline tegevus
08.03.2018 12:00-12:20 Kohvipaus
08.03.2018 12:20-14:15 Seminar/praktiline tegevus