Praktilised lõdvestumisoskused: mida teha, kui keha läheb pingesse?
Kursuse kood LTC0171/1
Toimumise aeg 08.03.2018
Toimumise koht Räägu 49, Tallinn
Sihtgrupp Spordialade treenerid, instruktorid ja kehalise kasvatuse õpetajad
Eesmärk täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Sisu Tihtipeale kuuleme sportlastelt nende sooritusedukuse languse põhjuseks “pinges olemist”. Ka treenerite jaoks ei ole antud teema võõras, kuna otsutavatel võistlushetkedel täheldatakse, et sportlase liikumine on raskendatud, kaob sujuvus liigutustes ning teatud kehaosad lähevad pingesse. Kuigi võistlusolukorrad tekitavad kehalisi pingeid, siis on sellele lahendus lõdvestumistehnikate näol, mis aitavad maandada kehalisi pingeid otsustavate hetkede eel.
Seminari alguses käsitleme kehalise pinge tekkimist ning selle mõju sooritusele. Teises osas asume õppima ja proovima erinevaid lõdvestumistehnikaid- milleks on sügav hingamine ja järk-järguline lihaste lõdvestumine. Õpime ka teadvelolekul põhinevat keha tunnetamise tehnikat. Seminari lõpus arutame viise, kuidas saab lõdvestustehnikate harjutamist integreerida treeningutesse ja kasutada võistlustel.
Seminaril käsitletavad teemad:
• Kehalise pinge tekkimise mehhanismid;
• Pinge mõju heaolule ja sooritusele;
• Lõdvestumistehnikad: sügav hingamine, järk-järguline lõdvestumine;
• Teadveloleku ehk kohalolu praktikad.
Õpiväljundid teadmiste pagas on täienenud rea psühholoogiliste tööriistadega, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.
Eeldused Töötamine treenerina või kehalise kasvatuse õpetajana
Lõpetamistingimused Loeng, rühmatööd ja arutelud. Seminari toetavad praktilised
Õpikeskkond kuni 30 kohaline seminariruum, mis toetab rühmatööde läbiviimist ning vajalik esitlustehnika olemasolu.
Koolitaja kompetentsus Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Kristel Kiens (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) . Lektorid on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Omavad kogemust treenerina töötades kui ka ise sportlasena saavusspordis.
Maht 5 akadeemilist tundi (kontaktõpe 5 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Snezana Stoljarova
Kursuse hind 55 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab kohvipausi, materjale ja TLÜ tõendit eeldusel, et seminaril osaletakse täismahus.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi, 53467581, karin.rohi@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 07.03.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 08.03.2018    10:00-12:00 Seminar/praktiline tegevus    
 08.03.2018    12:00-12:20 Kohvipaus    
 08.03.2018    12:20-14:15 Seminar/praktiline tegevus