HTC0158/1 - Läänemeresoome keeled ja kultuurid. Hõimuliikumine

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

22.03.2024

Registreerimise tähtaeg

21.03.2024

Toimumise koht

Tallinn, Pärnu mnt 28, Fenno-Ugria Asutus

Maht

13 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi, iseseisevõpe 7 tundi)

Sihtgrupp

õpetajad, kultuuritöötajad, ajakirjanikud

Eesmärk

Tunda läänemeresoome rahvaid ja kultuure, tutvuda olemasolevate ja kättesaadavate võimalustega edasi uurida läänemeresoome rahvaste ja kultuuridega seotud teemasid. Õppida mõistma hõimuliikumise ajalugu ja tähendust tänapäeval.

Sisu

Sissejuhatus läänemeresoome keeltesse. Keelepuu, läänemeresoome keelte sugulus. Eesti ja liivi keelte sugulus. Ingeri keel, ingerlaste kultuur ja saatus. Hõimuliikumine, Eesti-Soome ja eestlaste-liivlaste suhted.

Õpiväljundid

orienteerub soome-ugri keeltesuguluse ja sellest tuletatud kultuuride ühisjoonte temaatikas; teab, mis on keelepuu, teab soome-ugri keeli ja neid kõnelevaid rahvaid, seostab neid kindlate territooriumidega; mõistab fennougristika olemust ja peamisi ajaloos teisenevaid lähtekohti soome-ugri rahvaste ja kultuuride uurimises, eriti läänemeresoome keelte ja kultuuride uurimises; nimetab läänemeresoome keeli ja eesti keele lähisugulaskeeli; mõistab eesti ja soome keele sugulust ja erinevusi keeleteaduse fookusest; on kursis soome-ugri ja läänemeresoome keelte uurimise peamiste arengutega Eestis, teab nimetada tähtsamaid esindajaid: Paul Ariste jt; tunneb 1970ndate-1980ndate soome-ugrilise kultuuriliikumise suurkujude Lennart Meri, Veljo Tormise jt soome-ugri teemadega ja eriti läänemeresoome teemadega seotud teoseid; teab ingerlaste kultuuri iseärasusi ja nende saatust; tunneb eesti-soome, aga eesti-liivi suhete ajalugu ja mõistab nende tähendust; mõistab hõimuliikumise olemust ja tähendust.

Eeldused

keskharidus, huvi teema vastu

koolitaja kompetentsus

magistri- või doktorikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus

Lõpetamistingimused

Loeng, õppejõu antud kirjanduse lugemine, filmide vaatamine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Patrick O'Rourke, Taisto Raudalainen, Jaak Prozes

Kursuse hind

149 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)

Korraldaja

Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

8

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
22.03.2024 12:00-14:30 Sissejuhatus läänemeresoome keeltesse. Keelepuu, läänemeresoome keelte sugulus. Eesti ja liivi keelte sugulus. Patrick O'Rourke (Fenno-Ugria asutus, Tartu Ülikool) Fenno-Ugria Asutus, Pärnu mnt 28, Tallinn
22.03.2024 15:00-15:30 Ingeri keel, ingerlaste kultuur ja saatus. Taisto Raudalainen, Eesti Akadeemiline Ingerimaa Selts) Fenno-Ugria Asutus, Pärnu mnt 28, Tallinn
22.03.2024 16:00-17:30 Hõimuliikumine, eriti Eesti-Soome ja eestlaste-liivlaste suhted. Jaak Prozes (Fenno-Ugria nõunik) Fenno-Ugria Asutus, Pärnu mnt 28, Tallinn