Ülevaade psühhoteraapiatest
Kursuse kood LTC0124/3
Toimumise aeg 29.03.2019 - 04.05.2019
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp õpetajad, sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid, psühholoogid, kunstiteraapia magistriõppest huvitatud
Eesmärk kujundada teadmised psühhoanalüütilise psühhoteraapia erinevatest teooriatest ja kliinilistest rakendustest;
saada ülevaade kognitiiv-käitumisteraapiast, põhilistest meetoditest ja rakendusvaldkondadest.
Sisu Sissejuhatus psühhoanalüüsi.
Klassikaline psühhoanalüüs. Kaks fundamentaalset hüpoteesi psühhoanalüüsis. Tungide teooria. Psühhoanalüütiline arusaamine psüühika olemusest.
Objekt seoste teooria. Ego psühholoogia.
Mina psühholoogia. Kontroll-meisterlikkuse teooria. Ülevaade psühhoanalüütilistest lühiteraapiatest.
Psühhoteraapia alustamine. Psühhoteraapia eesmärgid ja terapeutiline protsess. Töötamine vastupanuga.
Psühhoterapeudi oma töö ja töö kliendiga.
Piiride seadmine psühhoteraapias.
Põhilised kognitiivsed tehnikad ja käitumuslikud tehnikad. Juhtumite analüüs läbi kognitiivse mudeli abil. Levinud psüühikahäirete kognitiiv-käitumuslikud mudelid.
Õpiväljundid koolituse tulemusel õppija teab kogemusliku õppimise põhjal psühhoanalüütilise psühhoteraapia teooriatest ja kliinilistest rakendustest ning kognitiiv-käitumisteraapia teoreetilistest alustest, tehnikatest ja nende kasutamisvõimalustest psüühikahäirete ravis, on võimeline algtasemel analüüsima kliinilisi juhtumeid kognitiiv-käitumisteraapia baasmudeli kohaselt.
Eeldused õpetajad, sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid, psühholoogid, kunstiteraapia magistriõppest huvitatud
Lõpetamistingimused Eksami hinne kujuneb kohustusliku kirjanduse tundmise, loengute ning seminarides tegusa kaasatöötamise ja seminari ettekande alusel.
Õpikeskkond 20-kohaline ruum, mis sobib rühmatööks ning kus on olemas pabertahvel ja projektor.
Koolitaja kompetentsus Ants Parktal on psühhoanalüütiline psühhoterapeut 1994. aastast ja psühhoanalüütik alates 2007; IPA (International Psychoanalytic Association) liige, Eesti-Läti Psühhoanalüütilise Ühingu liige, külalislektor Tallinna Ülikoolis.
Margus Laurik on atesteeritud kliiniline psühholoog-psühhoterapeut ning kognitiiv-käitumuslik terapeut; lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia bakalaureuse- ja magistriõppe; läbinud kognitiiv-käitumusliku psühhoteraapia täieliku väljaõppe, täiendanud ennast lahenduskeskse lühiteraapia ja pereteraapia vallas ning psühholoogina töötanud alates 2008. aastast. Alates 2011. aastast on peamisteks tööülesanneteks olnud noorte ja täiskasvanute psüühika- ning käitumishäirete psühhodiagnostika ning psühhoteraapia.
Maht 4 EAP (kontaktõpe 28 tundi, iseseisevõpe 80)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Ants Parktal; MSc, Margus Laurik; MSc.
Kursuse hind 172 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 14
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, kadri.herde@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 27.03.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 29.03.2019    10:00-13:15 Sissejuhatus ja programmi tutvustamine. Seminaritööde jaotamine. Psühhoanalüüsi lähtealused. Ants Parktal Rä49-317
 30.03.2019    10:00-13:15 Sissejuhatus ja programmi tutvustamine. Seminaritööde jaotamine. Psühhoanalüüsi lähtealused. Ants Parktal Rä49-317
 12.04.2019    10:00-13:15 Psühhoteraapia alustamine. Psühhoteraapia eesmärgid ja terapeutiline protsess. Töötamine vastupanuga. Psühhoterapeudi oma töö ja töö kliendiga. Ants Parktal Rä49-317
 13.04.2019    10:00-13:15 Piiride seadmine psühhoteraapias. Case Molly. Ants Parktal Rä49-317
 03.05.2019    14:00-17:15 Ülevaade psühhoteraapiatest Margus Laurik Rä49-317
 04.05.2019    10:00-17:15 Ülevaade psühhoteraapiatest Margus Laurik Rä49-317