Mõtleme filosoofiast
Kursuse kood HTC0014/3
Toimumise aeg 17.02.2018 - 09.05.2018
Toimumise koht Tallinn, Uus-Sadama 5, Mare õppehoone
Sihtgrupp Gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilased, kes on huvitatud filosoofia õppimisest või tunnevad filosoofia vastu huvi.
Eesmärk saada ülevaade filosoofia olulisematest valdkondadest ning arutleda aktuaalsete filosoofiliste küsimuste üle.
Sisu Filosoofilistel teemadel mõtlemine ja filosoofiliste küsimuste üle arutlemine. Millised filosoofilised küsimused on olnud või on meie ajastul jätkuvalt aktuaalsed. Millised uued küsimused on tekkinud või tekkimas. Mida on võimalik teada? Mis on informatsioon? Kas maitse üle saab vaielda? Kas maailm meie ümber on tõeline või illusoorne? Kas moraalinormid on suhtelised?
Lühiülevaade filosoofia olulisematest valdkondadest ning küsimustest, millega filosoofid nende distsipliinide sees igapäevaselt tegelevad.
Õpiväljundid oskab alustaja tasemel lugeda filosoofilisi tekste, suudab ära tunda filosoofilisi küsimusi, neid analüüsida ja ka ise filosoofilisi küsimusi moodustada ja esitada; on saanud kogemuse filosoofia tegemisest ja õppimisest ülikoolis, on kirjutanud filosoofilise lühiessee.
Eeldused õppimine gümnaasiumis või kutsekoolis
Lõpetamistingimused Arvestuse (tunnistus ja akadeemiline õiend koos 2 EAP-ga) annavad osalemine vähemalt viies loengus ning õigeaegselt esitatud kodutööd, mis kinnitavad, et õpilane on loengu materjali omandanud. Tõendi kursusel osalemise eest annab vähemalt kolmes loengus kohalkäimine ja kõikide kodutööde (filosoofiline lühiessee) õigeaegne esitamine.
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli auditooriumid
Koolitaja kompetentsus Magistri- või doktorikraad
Maht 2 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 28)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Margus Vihalem, Andres Luure, Oliver Laas, Tõnu Viik, Liisi Keedus
Kursuse hind 25 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Avatud akadeemia, Teele Ilvest, 640 9369, Teele.ilvest@tlu.ee
Humanitaarteaduste instituut, Kristiina Ranne, 640 9309, Kristiina.ranne@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 16.02.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 17.02.2018    12:00- Esteetika Margus Vihalem S-240
 03.03.2018    11:00- Eetika Andres Luure S-240
 24.03.2018    11:00- Informatsioonifilosoofia Oliver Laas S-240
 14.04.2018    11:00- Fenomenoloogia Tõnu Viik S-240
 05.05.2018    11:00- Poliitikafilosoofia Liisi Keedus S-240