Videote kasutamine ettevõtlusõppes
Kursuse kood AYC0265/1
Toimumise aeg 17.12.2018
Toimumise koht Tallinn, Uus-Sadama 5, V korrus, M-543
Sihtgrupp Kõrgkoolide, kutsekoolide ja üldhariduskoolide ettevõtluse õppejõud/õpetajad.
Eesmärk Tutvustada erinevaid võimalusi video salvestamiseks, töötlemiseks ja videot sisaldavate õpiobjektide loomiseks ning nende rakendamiseks õppeprotsessis (metoodilised lahendused).
Sisu Õppeprotsessi sobiva video tüübid (loengusalvestus, õppevideo, videoklipp), nende sarnasused ja erinevused;
Tarkvara ja keskkonnad video töötlemiseks;
Õpiobjekti olemus, videot sisaldavad õpiobjektid;
Videot sisaldavate õpiobjektide rakendamine tunni erinevates etappides.
Osalejatel on võimalus kõik demonstreeritavad võimalused ise läbi proovida ning ka oma kogemusi vahetada.
Õpiväljundid Kursuse lõpetaja:
• ideestab ja salvestab ettevõtlusõpet toetava videoklipi;
• töötleb loodud videoklippe õppeprotsessi jaoks sobivaks;
• loob õpetamise atraktiivsemaks muutmiseks vajadusele sobivaid videot sisaldavaid õpiobjekte.
Eeldused Õpetamise kogemus
Lõpetamistingimused Aktiivne osalemine koolitusel ja praktilise ülesande lahendamine meeskonnas. Koolitusel kasutatakse mitmekesiseid õppijaid kaasavaid ja õppimist toetamist meetodeid sh jääpurustajad, ajurünnak, demonstratsioon, rühmatöö, refleksioon, praktiline tegevus arvutil (ja nutivahendites: telefon, tahvelarvuti – õpiobjektide sobivuse kontrollimine).
Kogu kursus põhineb aktiivõppemeetoditel.
Õpikeskkond Kontaktpäev toimub arvutiklassis M-543, kus on olemas arvutis vajalik tarvkavara. Osalejatel palume kaasa võtta võimalusel ka nutivahend (nt nutitelefon või tahvelarvuti).
Koolitaja kompetentsus pedagoogiline või ettevõtlusealane kõrgharidus, vähemalt 5-aastane kogemus täiskasvanute koolitajana või täiskasvanukoolitaja kutsetunnistus
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Marge Kusmin, Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi lektor, Marge Täks, Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus peaspetsialist, ettevõtluspedagoogika lektor
Kursuse hind tasuta
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilian.ruckenberg@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 17.12.2018    09:30-10:00 Kogunemine ja registreerimine   T-412
 17.12.2018    10:00-11:30 Sissejuhatus (täiskasvanud õppija) Tutvumine (jääpurustajad), koolituse õpiväljundid, osalejate ootused (sõnapilv), ideekorje (ajurünnak) ettevõtlusõppeks sobiva videostsenaariumi loomiseks.   T-412
 17.12.2018    11:30-11:45 Kohvipaus    
 17.12.2018    11:45-13:15 Videoklippide salvestamine ja töötlemine (videotöötlustarkvara Windows Movie Maker, YouTube) Vastavalt stsenaariumile videoklipi salvestamine, arvutisse laadimine ja töötlemine.   T-412
 17.12.2018    13:15-13:45 Lõuna    
 17.12.2018    13:45-15:15 Videot sisaldava õpiobjekti loomine lühiülevaade tarkvara võimalustest: videot sisaldava õpiobjekti loomine, videole küsimuste lisamiseks; praktiline tegevus oma õpiobjektiga   T-412
 17.12.2018    15:15-15:30 Kohvipaus    
 17.12.2018    15:30-17:00 Demonstratsioon Loodud õpiobjektide tutvustamine ja testimine (nutiseadmeid kasutades), tagasiside (küsitlus)