LTC0286/1 - Beebide ujumisõpetus

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

07.03.2020

Registreerimise tähtaeg

03.03.2020

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49, Sõle spordikeskus Sõle 40a,Tallinn

Maht

6 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi)

Sihtgrupp

lasteaiaõpetajad, liikumisõpetajad, liikumishuviringide juhendajad, kehalise kasvatuse õpetajad, ujumistreenerid (abitreener EKR 3 ja nooremtreener EKR 4).

Eesmärk

saada ülevaade beebide ujumisõpetuse põhialustest koos harjutusvaraga beebide ujumistundide läbiviimiseks.

Sisu

Beebide (4 kuud kuni 2 eluaastat) ujumisõpetuse põhialused (veega kohanemine, sukeldumine, veepeal hõljumine, veepeal libisemine ja vees edasi liikumine) koos asendite ja põhihoietega ning harjutusvara läbimisega praktilise tegevusena ise lastebasseinis, kasutades vees nukku.

Õpiväljundid

teab beebide ujumisõpetuse põhialuseid (veega kohanemine, sukeldumine, veepeal hõljumine, veepeal libisemine ja vees edasi liikumine) koos asendite ja põhihoietega ning harjutusvaraga; teab vajalikku teooriat, et osata beebide ujumistunde läbi viia.

Eeldused

kuulumine sihtrühma, igapäevane töö beebide ja lastega

õpikeskkond

Kuni 30-kohaline ruum loengu läbiviimiseks. Lastebasseini kasutamine harjutusvara omandamiseks.

koolitaja kompetentsus

Triin Rääskil on ujumistreeneri EKR 5 kutse, ujumistreeneri kogemus 2007. aastast, beebide - ja väikelaste ujumistreeneri kogemus 2011. aastast, spordialane kõrgharidus TÜ 2016 (Filosoofiadoktor liikumis- ja sporditeadustes), 2019. aastast Tallinna Ülikooli füsioloogia lektor (loodus- ja terviseteaduste instituut).

Lõpetamistingimused

Koolitus toimub loenguna ja praktilise tegevusena harjutusvara omandades. Harjutusvara läbivad osalejad ise lastebasseinis nukuga harjutusi sooritades.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Triin Rääsk

Kursuse hind

70 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab koolitusmaterjale, lõunapausi, sissepääsu basseini ja TLÜ täiendkoolitustõendid mahus 6 ak tundi.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
07.03.2020 10:30-12:00 loeng (Räägu 49, Tallinn)
07.03.2020 12:00-12:30 Lõuna (Räägu 49, Tallinn)
07.03.2020 12:30-14:00 loeng (Räägu 49, Tallinn)
07.03.2020 14:00-14:15 Kohvipaus
07.03.2020 15:00-16:30 Paraktiline tegevus basseinis (Sõle spordikeksus, Sõle 40a, Tallinn)