Vanemaealiste mälutreeneri oskused ("Vanemaealiste arendamisega tegeleva spetsialisti ettevalmistus" koolituse moodul)
Kursuse kood AYC0235/4
Toimumise aeg 09.05.2018 - 10.05.2018
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool, ruum T-412
https://www.tlu.ee/et/ylikool/Linnak
Sihtgrupp Spetsialistid, kes tegelevad Eestis vanemaealiste arendamisega (maakondade ja KOVide töötajad, sotsiaal- ja hoolekande töötajad, kultuurikorraldajad, tervishoiutöötajad, ministeeriumide ja riigiasutuste töötajad jt).
Eesmärk Omandada teadmisi vanemaealiste mälu treenimiseks.
Sisu Mälutehnikad: mnemoonikud, akrostikud, akronüümid.
LOCI tehnika ja keha kasutamine meelde jätmisel.
Rühmitamine. Kuidas meelde jätta nimesid ja nägusid.
Harjutused koordinatsiooni parandamiseks, loovuse arendamiseks, meeleelundite stimuleerimiseks.
Treeningtunni ülesehitus.
Õpiväljundid Tunneb vanemaealiste mälu treeningu läbiviimiseks vajalikke tehnikaid ja teab, kuidas neid kasutada.
Eeldused Eeldusaine: Areng ja õppimine vanemas eas
Lõpetamistingimused Koolitusel räägitakse erinevatest vanemaealiste mälu treenimise tehnikatest ning tehakse läbi harjutusi koordinatsiooni parandamiseks, loovuse arendamiseks ja meeleelundite stimuleerimiseks. Lõpetamistingimused: osalemine auditoorses töös, harjutuste läbitegemine.
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid.
Koolitaja kompetentsus Kõrgharidus, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 22 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 6)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Tiina Tambaum
Kursuse hind 246 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee