Ristmeedia turundus ja transmeedia loojutustus
Kursuse kood FKC0078/1
Toimumise aeg 09.09.2020 - 28.10.2020
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 27, BFM Nova maja
Sihtgrupp teenuse või toote turundusvajadusega seotud spetsialistid väikeettevõttes
Eesmärk tutvuda ristmeedia ja transmeedia loojutustamise kontseptsiooniga, saada tuge efektiivses loojutustamises ning toote/teenuse tarbeks mõeldud ristmeedia turundusprojekti planeerimisel ja loomisel.
Sisu 1. Sissejuhatus ristmeediasse ja sellega seotud olulistesse valdkondadesse 2. Ristmeedia kui lugude jutustamise praktika. Lugude jutustamise kunst, ideede leidmine, arendamine ja rakendamine, haaravate turunduslike narratiivide loomine. 3. Ristmeedia tänapäeval. Ülevaade ristmeedia strateegiate kasutamisest. 4. Ristmeedia turunduse teenistuses. 5. Erinevad lood, struktuurid ja kanalid: transmeedia loojutustus.
Õpiväljundid teab, mida tähendavad ristmeedia ja transmeedia loojutustamine ning kuidas planeerida ja valmistada ette ristmeedia turundusprojekti tootele/teenusele; on katsetanud erinevaid abistavaid tehnikaid projekti loomiseks - disainimõtlemine, loovmõtlemine ja mõttetalgud; loodud narratiivist lähtudes seob komponendid ja platvormid transmeedia loojutustuseks.
Eeldused arvutikasutamise oskus tavakasutaja tasemel, sotsiaalmeedia platvormide teadmine ja tundmine tuleb kasuks
Lõpetamistingimused Loengus osalemine, praktilised harjutused, visuaalse materjali analüüs, näited (filmi)materjalidest. Iseseisva tööna on osaleja loonud transmeedia narratiivid ja loo komponendid vähemalt kahele sotsiaalmeedia kanalile
Õpikeskkond esitlustehnikaga auditoorium
Koolitaja kompetentsus vähemalt BA ristmeedias või turundusvaldkonnas
Maht 1.5 EAP (kontaktõpe 40 tundi, iseseisevõpe 8)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Siiri Häidma, MSc digitaalsed õpimängud, BFM
Rando Aljas, BA suhtekorraldus, BFM
Kursuse hind tasuta
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 09.09.2020    10:00-17:00   Siiri Häidma ja Rando Aljas, BFM  
 16.09.2020    10:00-17:00   Siiri Häidma ja Rando Aljas, BFM  
 30.09.2020    10:00-17:00   Siiri Häidma ja Rando Aljas, BFM  
 14.10.2020    10:00-17:00   Siiri Häidma ja Rando Aljas, BFM  
 28.10.2020    10:00-17:00   Siiri Häidma ja Rando Aljas, BFM  
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp