Õpetamise toetamine kõrgkoolis: meetodid suurtele ja väikestele gruppidele
Kursuse kood HRC0236/2
Toimumise aeg 09.04.2020
Toimumise koht Tallinn, Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, T-410
Sihtgrupp Eesti kõrgkoolis õpetavad õppejõud
Eesmärk arendada endas kõrgkoolis õpetamiseks vajalikku personaalset kompetentsust; tutvuda alternatiivsete võimalustega õpetamiseks eri suurustes õppegruppides.
Sisu Suured vs väikesed õppegrupid. Õppegruppide toimimise dünaamika ning õppejõu võimalused ja strateegiad. Aktiivõppe ja koosõppimise meetodid.
Õpiväljundid teab suurte ja väikeste õppegruppide eripärasid ja dünaamikat ning oskab õpet vastavalt disainida;
oskab rakendada aktiivõppe meetodeid ja koostööpõhist õpetamist.
Eeldused Töötab Eesti kõrgkoolis õppejõuna
Lõpetamistingimused Lühiloengu formaat, arutelu, grupitöö
Õpikeskkond Tänapäevased Tallinna Ülikooli õpperuumid koos vajaliku esitlustehnikaga
Koolitaja kompetentsus Valdkonna ekspert, varasem koolitamise kogemus.
Maht 4 akadeemilist tundi (kontaktõpe 4 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Merilin Aruvee
Kursuse hind tasuta
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Mairi Matrov, Mairi.Matrov@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 09.04.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 09.04.2020    10:00-13:15 Õpetamise toetamine kõrgkoolis: meetodid suurtele ja väikestele gruppidele Merilin Aruvee (MA) T-410
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp