Sotsiaalmeedia reklaamide kujundamine
Kursuse kood HKC0090/2
Toimumise aeg 15.04.2020 - 20.05.2020
Toimumise koht Lihula mnt 12, Haapsalu, 90507, Haapsalu kolledž
Sihtgrupp Väikeettevõtete, mittetulundusühingute või avaliku sektori töötajad, kes tegelevad asutuse sotsiaalmeedia turundusega, postituste ja reklaamide loomise ning haldamisega Facebooki ja Instagrami keskkondades.
Eesmärk omandada tehniliselt kvaliteetse sotsiaalmeedia reklaami kujundamiseks vajalikud oskused ja teadmised.
Sisu Sotsiaalmeedia (Facebook, Instagram) reklaami põhialused; piltide ja reklaamide tehnilised nõuded; tava- ja mobiilivaate erinevused; kujutiste kvaliteedi säilitamine; reklaamide/kujutiste silmapaistvust ja loetavust mõjutavad tegurid; kompositsiooni, värviteooria, värvipsühholoogia ja tüpograafia põhialused ning rakendamine reklaami disainis; veebigraafika põhialused; intellektuaalomand ja autoriõigused; pildipankade kasutamine; reklaami kujundamine ning peamised töövõtted tasuta tarkvara või veebitarkvara programmides (GIMP, Canva); staatiliste ja animeeritud sotsiaalmeedia reklaamide loomine.
Õpiväljundid loob sobiva tarkvara abil reklaamlahendusi, lähtudes kehtivatest tehnilistest nõuetest ja autorikaitseseadusest;
tunneb silmapaistvust ning loetavust mõjutavaid tegureid ning rakendab kompositsiooni, värviteooria ja tüpograafia põhimõtteid sotsiaalmeedia reklaami kujundamisel;
tunneb veebigraafika põhialuseid ja peamisi töövõtteid.
Eeldused Arvuti kasutamise põhioskused, ligipääs isiklikule või ettevõttele kuuluvale sotsiaalmeedia (Facebook ja/või Instagram) kontole või valmisolek vastava konto loomiseks.
Lõpetamistingimused Loeng, töö arvutiklassis, iseseisvad harjutused õppeperioodide vahel (eeldab ligipääsu arvutile). Arvestuseks vajalike iseseisvate (kaks) tööde sooritamine.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid ning e-õpikeskkond.
Koolitaja kompetentsus IKT- alane kõrgharidus, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 3 aastat, reklaami või turunduse alane töökogemus.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 28)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Laura Hein
Kursuse hind 95 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 6
Korraldaja Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 08.04.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 15.04.2020    12:15-17:30   Laura Hein, Haapsalu kolledž Zoom.us
 29.04.2020    12:15-17:30   Laura Hein, Haapsalu kolledž Zoom.us
 13.05.2020    12:15-17:30   Laura Hein, Haapsalu kolledž 205
 20.05.2020    12:15-17:30   Laura Hein, Haapsalu kolledž 205
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp