Mõtleme filosoofiast
Kursuse kood HTC0014/4
Toimumise aeg 02.02.2019 - 27.04.2019
Toimumise koht Tallinn, Uus-Sadama 5, Mare õppehoone
Sihtgrupp Gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilased, kes on huvitatud filosoofia õppimisest või tunnevad filosoofia vastu huvi.
Eesmärk saada ülevaade filosoofia olulisematest valdkondadest ning arutleda aktuaalsete filosoofiliste küsimuste üle.
Sisu Filosoofilistel teemadel mõtlemine ja filosoofiliste küsimuste üle arutlemine. Millised filosoofilised küsimused on olnud või on meie ajastul jätkuvalt aktuaalsed. Millised uued küsimused on tekkinud või tekkimas. Mida on võimalik teada? Mis on informatsioon? Kas maitse üle saab vaielda? Kas maailm meie ümber on tõeline või illusoorne? Kas moraalinormid on suhtelised?
Lühiülevaade filosoofia olulisematest valdkondadest ning küsimustest, millega filosoofid nende distsipliinide sees igapäevaselt tegelevad.
Õpiväljundid oskab alustaja tasemel lugeda filosoofilisi tekste, suudab ära tunda filosoofilisi küsimusi, neid analüüsida ja ka ise filosoofilisi küsimusi moodustada ja esitada; on saanud kogemuse filosoofia tegemisest ja õppimisest ülikoolis, on kirjutanud filosoofilise lühiessee.
Eeldused õppimine gümnaasiumis või kutsekoolis
Lõpetamistingimused Arvestuse (tunnistus ja akadeemiline õiend koos 2 EAP-ga) annavad osalemine vähemalt viies loengus ning õigeaegselt esitatud kodutööd, mis kinnitavad, et õpilane on loengu materjali omandanud. Tõendi kursusel osalemise eest annab vähemalt kolmes loengus kohalkäimine ja kõikide kodutööde (filosoofiline lühiessee) õigeaegne esitamine.
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli auditooriumid
Koolitaja kompetentsus Magistri- või doktorikraad
Maht 2 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 28)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Margus Vihalem, Andres Luure, Oliver Laas, Liisi Keedus
Kursuse hind 35 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Avatud akadeemia, Bärbel Salumäe, 640 9369, barbel.salumae@tlu.ee
Humanitaarteaduste instituut, Kristiina Ranne, kristiina.ranne@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 28.01.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 02.02.2019    12:00- Poliitikafilosoofia Liisi Keedus M-226
 16.02.2019    11:00- Eetika Andres Luure M-226
 02.03.2019    11:00- Informatsioonifilosoofia Oliver Laas M-226
 16.03.2019    11:00- Esteetika Margus Vihalem M-226