LTC0166/1 - Efektiivse kehalise kasvatuse tunni ja treeningu planeerimine

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

01.02.2018

Registreerimise tähtaeg

29.01.2018

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49

Maht

6 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi)

Sihtgrupp

spordiala treenerid, instruktorid ja kehalise kasvatuse õpetajad

Eesmärk

viia läbi noorsportlastega 45 minutit kestev kehalise kasvatuse tund praktilise tööna gruppides ning sellele järgnevalt analüüsida tunni sisu.

Sisu

Praktilises osas spordisaalis läbi viidud koolitaja poolt kohale organiseeritud noortega 45 min kestev kõiki komponente sisaldav kehalise kasvatuse tund, mille käigus tuvastati õpilase füüsilise vormi tugevad ja nõrga küljed.
Teoreetilises osas tunni analüüs, mis sisaldab vestlust juhendatud õpilasega, kus talle selgitati tema hetke füüsilist vormi ning analüüsiti läbi tunni sammud ja põhjendati tunnielementide valikut.

Õpiväljundid

on saanud uusi ideid kehalise kasvatuse tunni optimeerimiseks ja noorte motiveerimiseks.

Eeldused

töötamine spordiala treeneri, instruktori või kehalise kasvatuse õpetajana

õpikeskkond

kuni 30 kohaline semianriruum, mis toetab rühmatööde läbiviimist ning vajalik esitlustehnika olemasolu ning spordisaal.

koolitaja kompetentsus

Kert Martma (PhD) töötab lisaks Tallinna Ülikoolile ka noorte jalgrattasportlaste treenerina (EKR 7 – meistertreener), kuulub Eesti Jalgratturite Liidu treenerite kutsekomisjoni; on läbi viinud mitmeid spordialaseid koolitusi nii erialatreeneritele kui ka üldisemale publikule; omab koolitaja alaliidu tegevsportlase M-Eliit litsentsi võisteldes tulemussportlasena Eestis.

Lõpetamistingimused

Kursus koosneb kahest osast. Praktilises osas tuleb koolitusel osalejatel viia läbi koolitaja poolt kohale organiseeritud noortega 45 min kestev kehalise kasvatuse tund Tallinna Ülikooli spordisaalis. Koolitusel osalejad jagatakse neljastesse gruppidesse ning igale grupile antakse juhendada/õpetada üks noor. 45 minuti jooksul tuleb viia läbi kõiki komponente sisaldav kehalise kasvatuse tund ning selle käigus üritada tuvastada noore õpilase füüsilise vormi tugevad ja nõrga küljed. Järgnevas teoreetilises osas toimub tunni analüüs, mis sisaldab vestlust juhendatud õpilasega, kus talle selgitatakse tema hetke füüsilist vormi ning analüüsitakse läbi tunni sammud ja põhjendatakse tunnielementide valikut. Kokkuvõttes teeb iga grupp lühikese ettekande läbiviidud tunnist ja selle analüüsist, mis arutatakse koos koolitajaga põhjalikult läbi.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Kert Martma

Kursuse hind

80 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab õppematerjale, kohvipausi, kerget lõunat ja TLÜ tõendit.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi, 53467581, karin.rohi@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
01.02.2018 10:00-12:00 Seminar/praktiline tegevus
01.02.2018 12:00-12:30 Lõuna
01.02.2018 12:30-15:00 Seminar/praktiline tegevus