Efektiivse kehalise kasvatuse tunni ja treeningu planeerimine
Kursuse kood LTC0166/1
Toimumise aeg 01.02.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp spordiala treenerid, instruktorid ja kehalise kasvatuse õpetajad
Eesmärk viia läbi noorsportlastega 45 minutit kestev kehalise kasvatuse tund praktilise tööna gruppides ning sellele järgnevalt analüüsida tunni sisu.
Sisu Praktilises osas spordisaalis läbi viidud koolitaja poolt kohale organiseeritud noortega 45 min kestev kõiki komponente sisaldav kehalise kasvatuse tund, mille käigus tuvastati õpilase füüsilise vormi tugevad ja nõrga küljed.
Teoreetilises osas tunni analüüs, mis sisaldab vestlust juhendatud õpilasega, kus talle selgitati tema hetke füüsilist vormi ning analüüsiti läbi tunni sammud ja põhjendati tunnielementide valikut.
Õpiväljundid on saanud uusi ideid kehalise kasvatuse tunni optimeerimiseks ja noorte motiveerimiseks.
Eeldused töötamine spordiala treeneri, instruktori või kehalise kasvatuse õpetajana
Lõpetamistingimused Kursus koosneb kahest osast. Praktilises osas tuleb koolitusel osalejatel viia läbi koolitaja poolt kohale organiseeritud noortega 45 min kestev kehalise kasvatuse tund Tallinna Ülikooli spordisaalis. Koolitusel osalejad jagatakse neljastesse gruppidesse ning igale grupile antakse juhendada/õpetada üks noor. 45 minuti jooksul tuleb viia läbi kõiki komponente sisaldav kehalise kasvatuse tund ning selle käigus üritada tuvastada noore õpilase füüsilise vormi tugevad ja nõrga küljed. Järgnevas teoreetilises osas toimub tunni analüüs, mis sisaldab vestlust juhendatud õpilasega, kus talle selgitatakse tema hetke füüsilist vormi ning analüüsitakse läbi tunni sammud ja põhjendatakse tunnielementide valikut. Kokkuvõttes teeb iga grupp lühikese ettekande läbiviidud tunnist ja selle analüüsist, mis arutatakse koos koolitajaga põhjalikult läbi.
Õpikeskkond kuni 30 kohaline semianriruum, mis toetab rühmatööde läbiviimist ning vajalik esitlustehnika olemasolu ning spordisaal.
Koolitaja kompetentsus Kert Martma (PhD) töötab lisaks Tallinna Ülikoolile ka noorte jalgrattasportlaste treenerina (EKR 7 – meistertreener), kuulub Eesti Jalgratturite Liidu treenerite kutsekomisjoni; on läbi viinud mitmeid spordialaseid koolitusi nii erialatreeneritele kui ka üldisemale publikule; omab koolitaja alaliidu tegevsportlase M-Eliit litsentsi võisteldes tulemussportlasena Eestis.
Maht 6 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Kert Martma
Kursuse hind 80 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab õppematerjale, kohvipausi, kerget lõunat ja TLÜ tõendit.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi, 53467581, karin.rohi@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 29.01.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 01.02.2018    10:00-12:00 Seminar/praktiline tegevus    
 01.02.2018    12:00-12:30 Lõuna    
 01.02.2018    12:30-15:00 Seminar/praktiline tegevus