IKC0100/1 - Digivõimalused õppetöö rikastamiseks kõrgkoolis

Esimene õppepäev toimub 23.11.2017 ning teine õppepäev 14.12.2017
Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

23.11.2017 - 14.12.2017

Registreerimise tähtaeg

06.11.2017

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 25, ruum T-412

Maht

20 akadeemilist tundi (kontaktõpe 12 tundi, iseseisevõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

Kõrgkoolis õpetavad õppejõud

Eesmärk

Tõsta teadlikkust ning tutvuda võimalustega, kuidas digivahendite abil õppetegevust kõrgkoolis rikastada.

Sisu

- Õppimist toetavate (koostöö, ühistegevused, suhtlemine, loovtegevused) digivahendite tutvustamine.
- Eesmärgipärane digivahendite rakendamine õppetöös, sh materjalide koondamine ja jagamine; suhtluse haldamine; hindamine.
- Digivahendite katsetamine reaalses õppetöös.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:
- teab õppimist toetavaid digivõimalusi;
- tunneb digivahendite võimalusi ja kitsaskohti;
- oskab valida ja rakendada õppetööks sobilikke digivahendeid.

Eeldused

Kõrgkoolis õpetav õppejõud

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.

Lõpetamistingimused

aktiivne osalus lähiõppes

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Marin Johnson (MA), Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi lektor ning doktorant, kelle teadustöö põhisuunaks on kogemusliku õppimise hindamine ja tunnustamine. Marinil on pikaajalised kogemused täiskasvanute (sh õppejõud) koolitajana.

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond

Korraldaja

Haridusinnovatsiooni keskus, Ann Leppiman, 6199853, ann.leppiman@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

15