Digivõimalused õppetöö rikastamiseks kõrgkoolis
Kursuse kood IKC0100/1
Toimumise aeg 23.11.2017 - 14.12.2017
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25, ruum T-412
Sihtgrupp Kõrgkoolis õpetavad õppejõud
Eesmärk Tõsta teadlikkust ning tutvuda võimalustega, kuidas digivahendite abil õppetegevust kõrgkoolis rikastada.
Sisu - Õppimist toetavate (koostöö, ühistegevused, suhtlemine, loovtegevused) digivahendite tutvustamine.
- Eesmärgipärane digivahendite rakendamine õppetöös, sh materjalide koondamine ja jagamine; suhtluse haldamine; hindamine.
- Digivahendite katsetamine reaalses õppetöös.
Õpiväljundid Koolituse läbinu:
- teab õppimist toetavaid digivõimalusi;
- tunneb digivahendite võimalusi ja kitsaskohti;
- oskab valida ja rakendada õppetööks sobilikke digivahendeid.
Eeldused Kõrgkoolis õpetav õppejõud
Lõpetamistingimused aktiivne osalus lähiõppes
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 20 akadeemilist tundi (kontaktõpe 12 tundi, iseseisevõpe 8)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Marin Johnson (MA), Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi lektor ning doktorant, kelle teadustöö põhisuunaks on kogemusliku õppimise hindamine ja tunnustamine. Marinil on pikaajalised kogemused täiskasvanute (sh õppejõud) koolitajana.
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond
Minimaalne osalejate arv 15
Korraldaja Haridusinnovatsiooni keskus, Ann Leppiman, 6199853, ann.leppiman@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 06.11.2017