Värvimääramine programmiga DaVinci Resolve
Kursuse kood FKC0094/2
Toimumise aeg 05.11.2020 - 12.11.2020
Toimumise koht e-õpe zoom.us keskkonnas
Sihtgrupp DaVinci Resolve värvimääramise programmist huvitunud
Eesmärk omandada filmi ja videoklippide värvimise tehnilised ja loomingulised oskused.
Sisu Filmi ja video järeltöötlusprogrammi DaVinci Resolve kasutamise õpe. Materjali haldamise strateegiad. Värvimise tööriistad ja nende kasutamine. Suhtlemine klientidega. Värvimise loomingulised otsused. Vahe- ja lõppprodukti väljastamine


Õpiväljundid oskab kasutada filmi ja video järeltöötlusprogrammi DaVinci Resolve.
Eeldused varasem kogemus programmi Davinci Resolve kasutajana pole oluline, kuid arvutikasutaja põhioskused vajalikud.
Lõpetamistingimused Loeng, praktikum ja iseseisva tööna loomingulise koduülesande lahendamine
Õpikeskkond Zoom või arvutiklass
Koolitaja kompetentsus valdkonna asjatundja
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 7 tundi, iseseisevõpe 1)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Lauri Laasik, BFMi montaaži ja järeltöötlemise õppejõud, montaažirežissöör
Kursuse hind 1200 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Minimaalne osalejate arv 1
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 05.11.2020    10:00-13:45   Lauri Laasik, BFM montaažiklass
 12.11.2020    10:00-11:30   Lauri Laasik, BFM montaažiklass
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp