LTC0389/2 - Mälu ja uuriv intervjueerimine ("Õiguspsühholoogia alused" koolituse moodul)

Kursusele registreerimine toimub läbi raamõppekava: LTC0394 - Õiguspsühholoogia alused
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

24.08.2023 - 15.09.2023

Registreerimise tähtaeg

07.08.2023

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 25

Maht

104 akadeemilist tundi (kontaktõpe 32 tundi, iseseisevõpe 72 tundi)

Kokkuvõttev lühikirjeldus

Mikrokraadiprogrammi on oodatud vähemalt bakalaureusekraadiga õppijad, kes soovivad avardada silmaringi psühholoogia teadmiste võimalikest rakendusvõimalustest õigusteaduses.

Sihtgrupp

kriminaalõigussüsteemi spetsialistid (politseiametnikud, piirivalvurid, juristid, advokaadid, prokurörid, kohtunikud jne); sotsiaalvaldkonna spetsialistid (psühholoogid, lastekaitseametnikud, sotsiaaltöötajad jne); õigusteaduste ja psühholoogia üliõpilased

Eesmärk

saada ülevaade mälu funktsioneerimise põhimõttetest, teaduspõhistest uuriva intervjueerimise oskusetest kannatanust ja tunnistajast lapse ja täiskasvanu küsitlemisel.

Sisu

Mälu seosed küsitlemistehnikatega. Küsimuste eri liigid. Teaduspõhised küsitlemistehnikad ja -strateegiad. Küsitlemise kvaliteeti mõjutavad tegurid. Lastest ja täiskasvanutest tunnistajate ja kannatanute küsitlemise eripärad.

Õpiväljundid

Teab mälu eripärasid seoses küsitlemisega, oskab tähelepanu pöörata tajupõhisetele kallutustele ja nihetele, nende seosele otsustusprotsessidega; teab teaduspõhiseid küsitlemistehnikaid ja -strateegiaid, küsimuste eri liikide mõju küsitlemise kvaliteedile, küsitlemise kvaliteeti mõjutavaid tegureid; oskab valida küsitlemiseks kõige sobivamad strateegiaid ja tehnikad.

Eeldused

On bakalaureusekraadiga ja tunneb huvi võimaluste vastu rakendada psühholoogia teadmisi õigusteaduses. Oskab inglise keelt vähemalt B2 tasemel, et lugeda erialast teaduskirjandust.

õpikeskkond

Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Täiendavalt õppetegevust toetav virtuaalne sünkroonset suhtlust võimaldav keskkond

koolitaja kompetentsus

Kristjan Kask (PhD õiguspsühholoogias), Tallinna ülikooli õiguspsühholoogia dotsent, keskendub oma teadustöös küsitlemistehnikate efektiivsuse uurimisele ja inimeste tuvastamisele. Ta on läbi viinud viimase 15 aasta jooksul küsitlemise-alaseid koolitusi politseiuurijatele, prokuröridele, kohtunikele, Lastemaja töötajatele, sotsiaaltöötajatele nii lastest kui ka täiskasvanutest tunnistajate ja kannatanute küsitlemise teemadel. Kristjan Kask veab TLÜ õiguspsühholoogia kompetentsikeskuse tegevusi.
Annegrete Palu (MA psühholoogias), Tartu ülikooli psühholoogia nooremlektor ja doktorant, on viinud läbi alaealiste ülekuulamise-alaseid koolitusi politseiuurijatele, prokuröridele ja kohtunikele. Oma teadustöös keskendub ta inimeste tuvastamise temaatikale ja alaealiste ülekuulamise teemadele.

Lõpetamistingimused

Kursus toimub grupitöö põhimõtteil. Loengud, harjutused, juhtumitöö analüüs ja kirjalik klienditöö analüüs

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Kristjan Kask, Annegrete Palu

Kursuse hind

1536 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

11

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
24.08.2023 10:00-17:15 Mälu ja uuriv intervjueerimine Kristjan Kask, Annegrete Palu M-648
25.08.2023 10:00-17:15 Mälu ja uuriv intervjueerimine Kristjan Kask, Annegrete Palu M-648
14.09.2023 10:00-17:15 Mälu ja uuriv intervjueerimine Kristjan Kask, Annegrete Palu M-218
15.09.2023 10:00-17:15 Mälu ja uuriv intervjueerimine Kristjan Kask, Annegrete Palu M-218