LTC0183/1 - Kunstiteraapia meetodid lasteaias ja koolis: töö emotsioonidega

Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

19.06.2018

Registreerimise tähtaeg

15.06.2018

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49, Tallinna Ülikool

Maht

12 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi, iseseisevõpe 4 tundi)

Sihtgrupp

Lasteaiaõpetajad, õpetajad, psühholoogid, eripedagoogid, kunstiterapeudid

Eesmärk

saada ülevaade lasteaeda ja kooli sobivatest kunstiteraapilistest emotsioonidega töötamise meetoditest ning saada omakogemus sobilike harjutuste rakendamisest.

Sisu

Koolitusel käsitletavad teemad:
- arengulise kunstiteraapia kontekst lasteaias ja koolis ning tunnetega töö koht selles (Malchiodi, 2012; Perry, 2006; Lusebrink, 2010);
- emotsioonide kaardistamine: minu emotsioonide raamatu loomine
- rasked tunded ja nende läbitöötamise võimalused,
- nukkude kasutamine kunstiterapeutilises töös lastega.

Õpiväljundid

teab kunstiteraapilistest meetoditest tööks emotsioonidega lasteaias ja koolis ning oskab kasutada koolitusel läbi tehtud teemakohaseid harjutusi.

Eeldused

Huvi antud teema vastu ning varasem kogemus lastega töötamisel.

õpikeskkond

Koolitus toimub sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnika ja -vahenditega

koolitaja kompetentsus

Mai Sein-Garcia, MSc, MA on töötanud beebide, väikelastega ja nende vanematega 15 aastat nii Eestis kui ka Hispaanias. Ta on töötanud visuaalkunstiteraapia õppejõuna Tallinna Ülikoolis ning andnud loenguid nii Eestis kui ka väljaspool Eestit. Tema doktoritöö käsitles loominguliste tegevuste erinevaid aspekte töös beebide ja väikelastega. Hetkel töötab ta kunstiterapeudina Ristiku Põhikoolis (lapsed vanuses 7-16 a) ja Kalamaja Kunstiteraapia Keskuses (lapsed vanuses (0-6a).

Lõpetamistingimused

Koolituse läbimiseks on vaja osaleda 80% ulatuses kontakttöös, mille käigus tehakse sobilikest loovtöödest mapp.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Mai Sein-Garcia; MA, MSc

Kursuse hind

65 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, + 372 5816 0219, madli.toitoja@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
19.06.2018 10:00-17:15 Kunstiteraapia meetodid lasteaias ja koolis: töö emotsioonidega M. Sein-Garcia Rä- 310