Digitaalse informatsiooni haldamine ja kureerimine
Kursuse kood DTC0061/1
Toimumise aeg 10.09.2020 - 19.11.2020
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Silva hoone, ruum S-322
Sihtgrupp Väikeettevõtete töötajad, kes puutuvad igapäevatöös kokku ettevõtte digitaalse infovahetusega ja -kuvandiga.
Eesmärk mõista digitaalse informatsiooni rolli tänapäeva ühiskonnas ja kujundada süsteemne teadmine digiajastu infohaldusest ettevõttes.
Sisu Milleks mu asutusele digitaalne transformatsioon? Kuidas info- ja andmeuputusest kasu saada? Kuidas infokülluses korda luua? Kuidas õige info kiirelt üles leida? Kuidas ise sisu luua? Kuidas teha vahet tõesel ja võltsinfol? Kuidas internetis turundada?
Digipööre; infosüsteemide kujunemislugu; andmeühiskond, suurandmed; metaandmed; andmebaasid; digitaalse informatsiooni haldamine; digitaalse informatsiooni otsimise, kogumise, filtreerimise ja kureerimise metoodikad; infootsing internetist ja andmebaasidest; autorlus, autoriõigus, autorlusega seotud litsentsid, eetilised aspektid digiajastul; muutunud kommunikatsioonimustrid; ettevõtte võimalused ise sisu luua (ettevõtja kui sisulooja ja ajakirjanik) ehk turundamine veebikeskkonnas.
Õpiväljundid mõistab, digitaalse info eeliseid analoogvormingu ees; mõistab infosüsteemide vajalikkust ja toimimismehhanisme; teab edukaid suurandmete projekte välismaalt ja Eestist ning oskab ka ise suurandmetest kasu saada; mõistab metaandmete olemust ja vajalikkust; teab andmebaaside koostamise põhimõtteid; oskab vajalikku infot veebist ja andmebaasidest kiiresti üles leida; oskab luua korda asutuse infohulgas ja oma arvutis; teab sisu loomise ja jagamisega seotud autoriõiguslikke aspekte; mõistab andmekaitse problemaatikat ning kaitsta oma privaatsus; oskab turundada veebikeskkonnas oma firma teenuseid ja tooteid ning teha asutusele reklaami.
Eeldused Tööalane kokkupuude ettevõtte informatsiooni ja andmete haldamise ning kuvandi loomisega.
Lõpetamistingimused Osalemine loengutes, praktikumidest ja juhtumite arutelul. Loengute ja praktikumide käigus kogutud teadmiste, oskuste ja hoiakute baasil koostavad osalejad oma ettevõtte infoauditi.
Õpikeskkond Digitehnoloogiate instituut Astra õppehoones. Õpe toimub koostööd, avatud suhtlemist ja reflekteerimist toetavas auditooriumis, kus on olemas esitlustehnika vahendid.
Koolitaja kompetentsus Vähemalt magistrikraad
Maht 2 EAP (kontaktõpe 40 tundi, iseseisevõpe 12)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Marianne Paimre
Kursuse hind tasuta
Minimaalne osalejate arv 20
Korraldaja Digitehnoloogiate instituut, Pirje Jürgens, 6409428, pirje.jurgens@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 07.09.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 10.09.2020    10:00-17:00   Marianne Paimre S-322
 01.10.2020    10:00-17:00   Marianne Paimre S-322
 15.10.2020    10:00-17:00   Marianne Paimre S-322
 05.11.2020    10:00-17:00   Marianne Paimre S-322
 19.11.2020    10:00-17:00   Marianne Paimre S-322
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp