HRC0582/1 - Mentorlus – koostöine õppimine kõrgkoolis

Ainult Tallinna Ülikooli õppejõududele ja töötajatele suunatud koolitus!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

15.02.2023 - 29.03.2023

Registreerimise tähtaeg

08.03.2023

Toimumise koht

Tallinna Ülikool

Maht

20 akadeemilist tundi (kontaktõpe 12 tundi, iseseisevõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

Eesti kõrgkoolis õpetavad õppejõud

Eesmärk

Mõtestada mentorlust kui koostöist töökohal õppimise võimalust, mõista enda rolli ja tegevusi mentorsuhtes ning arendada oskusi, kuidas partnerlussuhtes enam õppida ja teise professionaalset arengut toetada.

Sisu

Mentorlus kui koostöine õppimine. Mentorsuhte võimalused toetada alustava õppejõu professionaalset arengut. Mentori rollid, tegevused ja oskused. Mentorluse põlvkonnad. Eesmärgistamine ja refleksioon õppijakeskses õpetamispraktikas. Mentorlus kui dialoog. Sotsiaalne ja emotsionaalne kompetentsus. Õppimist toetavad ja takistavad suhtlusviisid. Õpetamine kui emotsionaalne praktika. Tunded ja nende juhtimine. Kohalolu ja eemale astumine. Väärtustele toetumine ja eesmärkide suunas tegutsemine. Mentorlus professionaalse arengu toetamisel. Koostöised tegevused professionaalses arengus. Vaatlus. Professionaalset arengut ja motivatsiooni toetav tagasiside. Tugevuste kaardistamine. Jõustamine. Väärtustav uurimine. Mentori ja õppejõu enesehoid.

Õpiväljundid

mõistab mentorluse tähendust kõrgkoolis ja selle mõju individuaalsele õppimisele; teadvustab mentorluse võimalusi vastastikuse õppimise toetamiseks; mõistab sotsiaalse ja emotsionaalse õppimise olulisust, kasutab mentorsuhtes dialoogi; suudab analüüsida ennast õppija, uurija ja teise inimese õppimise toetajana; seab eesmärke ja annab professionaalset arengut toetavat edasiviivat tagasisidet.

Eeldused

Töötab Eesti kõrgkoolis õppejõuna

õpikeskkond

Tänapäevased Tallinna Ülikooli õpperuumid, kus on tagatud tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid vajaliku esitlustehnikaga; olemas võimalus ruumi vastavalt vajadusele ümber kujundada, rühmatööde tegemiseks on piisavalt eraldumise võimalusi jne.

koolitaja kompetentsus

Valdkonna ekspert, varasem koolitamise kogemus.

Lõpetamistingimused

Kontaktõppes aktiivõppe meetodid, nt miniloeng, rühmatööd. Enese- ja grupirefleksioon. Praktiline õpe. Osalemine koolitusel vähemalt 8 tunni ulatuses. Koolituse jooksul iseseisvate tööde esitamine. Iseseisva tööna analüüsib õppija enda praktilist tegevust mentori rollist.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Kaia Lainola, MA

Kursuse hind

tasuta

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Viktoria Bubukin, 55562236, viktoria.bubukin@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

8

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
15.02.2023 14:00-17:15 Kaia Lainola, Tallinna Ülikool Tallinna Ülikool
08.03.2023 14:00-17:15 Kaia Lainola, Tallinna Ülikool Tallinna Ülikool
29.03.2023 14:00-17:15 Kaia Lainola, Tallinna Ülikool Tallinna Ülikool