LTC0287/1 - Eelkooliealiste laste selili-ja kõhulikrooli ujumistehnika õpetamine

Toimumise aeg

15.02.2020

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49; Sõle Spordikeskus Sõle 40a,Tallinn

Maht

8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

lasteaiaõpetajad, liikumisõpetajad, liikumishuviringide juhendajad, kehalise kasvatuse õpetajad, ujumistreenerid (abitreener EKR 3 ja nooremtreener EKR 4).

Eesmärk

saada ülevaade eelkooliealiste laste selili-ja kõhuliujumise tehnika teoreetilistest põhialustest koos harjutusvaraga.

Sisu

Laste (vanuses 5-7 aastat) selili-ja kõhuliujumise tehnika õpetamise põhialused (jalgadetöö, kätetöö, kööstöö, stardid, pöörded ja lõpetamised) koos harjutusvara läbimisega praktilise tegevusena lastebasseinis.

Õpiväljundid

teab eelkooliealiste laste selili-ja kõhuliujumise tehnika õpetamise põhialuseid (jalgadetöö, kätetöö, kööstöö, stardid, pöörded ja lõpetamised) koos harjutusvaraga.

Eeldused

kuulumine sihtrühma, igapäevane töö lastega

õpikeskkond

Kuni 30-kohaline ruum loengu läbiviimiseks. Harjutusvara omandamiseks vajalik lastebasseini kasutus.

koolitaja kompetentsus

Triin Rääskil on ujumistreeneri EKR 5 kutse, ujumistreeneri kogemus 2007. aastast, beebide - ja väikelaste ujumistreeneri kogemus 2011. aastast, spordialane kõrgharidus TÜ 2016 (Filosoofiadoktor liikumis- ja sporditeadustes). 2019. aastast on ta Tallinna Ülikooli füsioloogia lektor loodus- ja terviseteaduste instituudis.

Lõpetamistingimused

Koolitus toimub loenguna ja praktilise harjutusvara läbimisega. Harjutusvara läbivad osalejad ise lastebasseinis harjutusi sooritades.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Triin Rääsk

Kursuse hind

90 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab koolitusmaterjale, lõunapausi, sissepääsu basseini ja TLÜ täiendkoolitustõendid mahus 8 ak tundi.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
15.02.2020 10:30-12:00 loeng (Räägu 49, Tallinn)
15.02.2020 12:00-12:30 Lõunapaus
15.02.2020 12:30-14:00 loeng (Räägu 49, Tallinn)
15.02.2020 14:00-14:15 kohvipaus
15.02.2020 15:00-18:00 Praktiline tegevus basseinis (Sõle spordikeksus, Sõle 40a, Tallinn)