HKC0192/1 - Toodete ja nende pakendite kavandamine ja tootmiseks ettevalmistamine Fusion 360 tarkvara abil.

Tasuta koolitus ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames
Osalejate arv on täis!

Toimumise aeg

22.02.2023 - 15.03.2023

Registreerimise tähtaeg

03.02.2023

Toimumise koht

Lihula mnt 12/1, Haapsalu, 90507, Haapsalu kolledž

Maht

26 akadeemilist tundi (kontaktõpe 26 tundi)

Sihtgrupp

Ettevõtjad ja ettevõtte töötajad tootmise ja töötlemise valdkonnas

Eesmärk

omandada vajalikud oskused toote disainimiseks digivahenditega ja tootedisaini baasoskused 3D mudelite loomiseks Fusion 360 tarkvaraga, teha praktiliste näidete varal läbi toodete kavandamise, modelleerimise ja tootmiseks ettevalmistamise protsess.

Sisu

Fusion 360 tarkvara tutvustus. Detailide ja koostude modelleerimine, detailide ja komponentide parameetriline modelleerimine. Pakendite lõikejooniste genereerimine kolmemõõtmeliselt modelleeritud mudelilt, tootejooniste genereerimine ja detailide ettevalmistus tarkade tehnoloogiate abil töötlemiseks (cam ja g-koodide genereerimine).

Õpiväljundid

kavandab ja modelleerib toote detaile, komplekteerib koostu ja mudeldab tootega sobiva pakendi kasutades programmi Fusion360; kasutab tehtud 3d kavandit, et esitleda toodet, muudab detailide mõõtmeid või kuju; vormistab tootejoonised ja genereerib töötlemiseks vajalikud failid (lõiketöötluseks laseriga, cnc-ga või 3d printimiseks); koostab kolmemõõtmeliselt kujundatud pakendile stantsijoonise

Eeldused

arvuti kasutamise baasoskused

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid (arvutiklass koos Affinity Design või Adobe InDesign programmiga ning Fusion 360 tarkvaraga), e-õpikeskkond.

koolitaja kompetentsus

Kujundusprogrammide õpetamise kogemus vähemalt 5 aastat, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, reklaami või disaini alane töökogemus.

Lõpetamistingimused

Loeng, töö arvutiklassis, auditoorsed iseseisvad harjutused õppeperioodil. Arvestuseks vajaliku töö sooritamine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Gina Metssalu

Kursuse hind

tasuta

Korraldaja

Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

16

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
22.02.2023 10:00-16:30 Gina Metssalu Selgumisel
01.03.2023 10:00-16:30 Gina Metssalu Selgumisel
08.03.2023 10:00-16:30 Gina Metssalu Selgumisel
15.03.2023 10:00-16:30 Gina Metssalu Selgumisel