LTC0297/1 - Võrkpalli- ja liikumismängud

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

28.03.2020

Registreerimise tähtaeg

24.03.2020

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49

Maht

6 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi)

Sihtgrupp

kehalise kasvatuse õpetajad, liikumisõpetajad, liikumishuviringide juhendajad, lapsi treenivad treenerid

Eesmärk

täiendada teadmistepagasit, õppides uusi kehaliselt aktiivseid liikumismänge, rahulikumaid suhtlemisoskust ja rühmatööd arendavaid mõttemänge ning võrkpalli tehnikaelementide õpetamist toetavaid mänge.

Sisu

Kuna lapsi ei ole vaja mängima sundida, nad teevad seda alati rõõmuga, siis on mängimine treeningtöös kui üks tänuväärsemaid meetodeid õpilaste arendamiseks. Mängud, mis arendavad õpilaste omavahelist suhtlemist, kommunikatsioonivõimet, kasvatavad tiimitunnet, arendavad sotsiaalseid oskusi laiemalt. Mängud, mis arendavad kehalist võimekust kiirust, osavust, koordinatsiooni, reageerimiskiirust, otsustusvõimet, otsuse vastuvõtmise kiirust.

Õpiväljundid

oskab iseseisvalt õpetada ja läbi viia kolme eri suunitlusega liikumismänge: kehaliselt aktiivsed liikumismängud mängimiseks saalis; kehaliselt aktiivsuselt rahulikke mänge, mis arendavad mõtlemist, kuuluvustunnet, taiplikkust, suhtlusoskust ja rühmatööd; õpetada ja läbi viia võrkpallisöötude ja teiste võrkpalli tehnikaelementidega mänge ja mängulisi harjutusi.

Eeldused

Koolitus on praktiline, mis eeldab koolitatavate kehalist valmisolekut ise aktiivselt mängudes osaleda.

õpikeskkond

pallimängude spordisaal

koolitaja kompetentsus

akadeemiline erialane ettevalmistus, didaktika lektor ja täiskasvanute koolitamise kogemus, võrkpallitreener

Lõpetamistingimused

Aktiivne osalus praktilist laadi lähi õppes, et läbida harjutusvara, mida kasutada laste/noorte kehalise kasvatuse, liikumise või treeningtundides. Koolitusel tuleb õppida kehaliselt aktiivseid liikumismänge; sotsiaalseid oskusi ja suhtlemist ning tiimitunnet arendavaid mänge, mis on vähem kehaliselt aktiivsed; võrkpalli tehnikaelementide õpetamist ja kinnistamist soodustavaid mänge.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Raini Stamm - võrkpallur, treener, sporditeadlane ja seitsme lapse ema. Mängijana on olnud Eesti koondisses, teadlasena omab doktorikraadi. Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi võrkpalli didaktika lektor, Eesti Olümpiakomitee võrkpallitreenerite kutsekomisjoni esimees, Eesti Võrkpalli Liidu noorte arendustöö spetsialist, Euroopa sporditeadlaste kolleegiumi liige.

Kursuse hind

75 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab koolitusmaterjale, kohvipaus ja TLÜ täiendkoolitustõendid mahus 6 ak tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

12

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
28.03.2020 10:00-11:30 praktiline seminar
28.03.2020 11:30-11:45 paus
28.03.2020 11:45-13:15 praktiline seminar
28.03.2020 13:15-13:45 lõunapaus
28.03.2020 13:45-15:15 Praktiline seminar