LTC0174/5 - Spordi üldained - Abitreener, tase 3

Registreerumine avatud 27.oktoobrini või kuni kohti jätkub. Registreerumine soodushinnaga koolitusele toimub Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse registreerimislehel http://www.sport.ee/event/310/uldained_ekr_3. Koolituse detailne ajagraafik ja arve saadetakse registreerinutele peale registreerumistähtaja lõppu. Koolitusest loobujatel, samuti maksja andmete muutumisest palun informeerida korraldajaid (treener@tlu.ee) enne arve väljastamist hiljemalt 27.oktoober 2019.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

02.11.2019 - 17.11.2019

Registreerimise tähtaeg

08.10.2019

Toimumise koht

Maht

30 akadeemilist tundi (kontaktõpe 30 tundi)

Sihtgrupp

Huvilised, kellel ei ole kehakultuurialast haridust ja soovivad taotleda Abitreeneri (EKR tase 3) kutsekvalifikatsiooni; kehalise kasvatuse õpetajad; sportlased.

Eesmärk

omandada teoreetilised baasteadmised abitreener, tase 3 kutse taotlemiseks.

Sisu

Spordikorralduslik ettevalmistus (6 akadeemilist tundi): Spordi organisatsiooniline korraldus ja reguleerimise vormid (2). Sporditurunduse alused (2). Sissejuhatus majandusõppesse (2)
Pedagoogilis-psühholoogilised ja biomehhaanika ained (10 ak tundi):
Treeningu printsiipide mõiste ja rakendamine. Üldpedagoogilised printsiibid. Didaktika printsiibid (2). Kehalise ettevalmistuse baaskomponendid. Vastupidavus, jõud ja kiirus. Põhimõisted, arendamise üldised põhimõtted ja hea tava (2). Sporditehnika õpetamine ja omandamine. Tehnika õpetamise eeldused - kehalised ja koordinatsioonilised, motivatsioon (2). Treeneritöö psühholoogilised alused: motivatsioon spordis (2), treener kui grupi liider (2).
Biomeditsiiniliste ained (14 ak tundi):
Olulised ealised iseärasused. Laps, nooruk, täiskasvanu ja vanur - erinevad võimed, erinevad struktuurid, treenitavus ja treeningu erinevused (2). Lühiülevaade inimese organismi ehitusest ja talitlusest. Töövõime olemus ja selle vastavus nõudlusele. Struktuuri ja funktsiooni vaheline interaktsioon (2). Terviklik tegevus ja selle struktuur. Füüsilise koormuse erinev mõju luustikule, lihastele ja närvisüsteemile. Mõju aeg, ulatus, kestvus ja kustumine (2). Inimese kohanemisvõime. Kohanemisvõime olemus, funktsiooni ja varieeruvad piirid. Norm ja patoloogia. Miks on valgusüntees oluline? Kasulik, kahjulik ja kasutu koormus. Superkompensatsioon (2). Sagedasemad haigused spordis. Ägedad üldhaigestumised. Kroonilised koldeinfektsioonid ja sport (2). Sagedasemad tugi-liikumisaparaadi haigused. Kinniste vigastuste esmaabi (2). Spordimeditsiiniline terviseuuring spordis (2).

Õpiväljundid

omab teoreetilisi baasteadmisi abitreeneri (tase 3) kutseeksami sooritamiseks spordi üldainete osas; teab spordimajanduse aluseid, spordi organisatsioonilist korraldust ja reguleerimise vorme; teab sportliku treeningu põhimõtteid; teab inimese organismi ehitust ja talitlust; teab ohutuse ja esmaabi põhimõtteid; teab suhtlemise ja meeskonnatöö põhireegleid; tunneb spordipedagoogika ja spordipsühholoogia aluseid.

Eeldused

Huvi spordi ja treeneritöö vastu, soov omandada abitreener tase 3 kutset.

õpikeskkond

Harno Moodle'i elektroonne õpikeskkond

koolitaja kompetentsus

Vastava aine õppejõud ülikoolis, eriala spetsialist

Lõpetamistingimused

Õpe toimub loengu/arutelu vormis. Arutelude tekke eelduseks on osalejate varasem tutvumine õppematerjalidega, mis on leitavad õpikeskkonnast

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Karin Baskin PhD, Boriss Bazanov PhD, Joe Noormets MSc, Kirsti Pedak MSc, Tiia Randma, Meeli Roosalu PhD, Kaivo Thomson PhD

Kursuse hind

130 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Soodushinnaga 80.- koolitusele toimub registreerumine Spordikoolituse ja -Teabe SA kodulehel:http://www.sport.ee/event/310/uldained_ekr_3 Soodushinnaga kohtade arv on piiratud. Kohad täidetakse registreerumise järjekorras. Soodushinnaga koolitusele registreerumiseks on vajalik oma spordialaliidu poolne soovitus. Soovitaja võib olla alaliidu juht või spordiala kutsekomisjoni esimees. Nõusolek soovitamiseks võib olla suuline. Soovitaja nimi tuleb deklareerida vastavas lahtris registreerimislehel. Kui kontrollimise käigus selgub, et soovitaja ei ole oma soovitusest teadlik on koolitusel osaleja kohustatud tasuma täishinna.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Toomas Herde, 5054659, treener@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

35

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
02.11.2019 10:00-17:15 Räägu 49 401
03.11.2019 10:00-17:15 Räägu 49 401
16.11.2019 10:00-17:15 Räägu 49 401
17.11.2019 10:00-15:15 Räägu 49 401