FKC0198/4 - Kehateadliku tantsu eriseminar ("Teadlik liikumisjuht ja koreograaf" koolituse moodul)

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

29.01.2024 - 31.05.2024

Registreerimise tähtaeg

22.01.2024

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 27, BFM Vita loomemaja

Maht

60 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 44 tundi)

Sihtgrupp

Kehateadliku tantsija ja tantsuõpetaja mikrokraadi õppekaval õppijad

Eesmärk

saada tunnetus mikrokraadi õppest kui ühtsest tervikust, õppijana tuge eri moodulite läbimisel, lähtudes õppekava eesmärkidest ja oma vajadustest õppijana.

Sisu

Kehateadlik liikumine, eeldused ja võimalused selle arendamiseks. Arengu eesmärgistamine, lähtudes liikuja vajadustest, motivatsioonist, võimalustest. Arengu juhtimine, analüüsimine. Juhendajate toel kogemuste ja pädevuste sidumine terviknägemuseks, seostamine kehateadlikkuse ja oma rolliga tanstija või tantsuõpetajana.

Õpiväljundid

seob mikrokraadi moodulid ühtseks tervikuks, rakendab saadud teadmisi, oskusi ja kogemusi edasises tegevuses; teab, mida tähendab kehateadlikkus ja tunneb selle arendamise eeldusi; eesmärgistab, juhib ja analüüsib enese arengut kehateadliku liikumise kaudu.

Eeldused

Huvi kehateadliku liikumise vastu, vastav füüsiline ettevalmistus, soov analüüsida ja mõtestada keha liikumist. Inglise keele oskus vahemalt B2 tasemel.

õpikeskkond

Õpe toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, enamasti koreograafia õppeklassides, vajadusel veebikeskkonnas.

koolitaja kompetentsus

Täienduskoolitusprogrammi eest vastutavad oma eriala asjatundjad.

Lõpetamistingimused

Osalemine kõikides kontaktõppe seminarides, iseseisvate ülesannete esitamine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Marta Jamsa, Indrek Kornel, Oksana Tralla, Heili Lindepuu jt

Kursuse hind

1800 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Heili Lindepuu, heili.lindepuu@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

8