Mis on integreeritud kunsti, muusika ja multimeedia eriala?
Kursuse kood FKC0021/2
Toimumise aeg 03.03.2018 - 07.04.2018
Toimumise koht Tallinna ülikool, BFMi Nova hoone, Narva mnt 27
Sihtgrupp Gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilased, kes on huvitatud sisse astuma IKUMUMU erialale
Eesmärk saada teada, kas on eeldusi mitmekülgsete integreeritud loominguliste oskuste kujunemiseks ja võimet edastada kunstilist sõnumit digitaalsete kommunikatsioonivahenditega tänapäeva kultuuriliselt põimunud ja tehnoloogiliselt arenevas maailmas.
Sisu Integreeritud kunsti, muusika ja multimeedia (IKUMUMU) õppekava koostis, suunad, eesmärgid. Heli ja pildi seostest ja kommunikatiivsest rollist.
Kompositsioon foto ja digitaalne pilditöötlus.
Joonistamine ja kompositsioon, mitmete tehniliste võtete tutvustus. Erinevad meetodid.
Tänapäevase kunsti (video-, performance,- helikunst jne) märgiliste teoste tutvustus ja analüüs.
Klaveri solfedžo ja hääleseade kursuse tutvustus.
Kunsti- ja heliteose analüüs. Kaasaegsete teoreetiliste suundade kiirpilk.
Õpiväljundid - teab erialaga seotud kunsti, muusika ja multimeedia integreerimise võimalusi;
- on katsetanud loomeprojektis oma oskuseid nii iseseisvalt kui ka meeskonnas;
- suudab lihtsamat muusika või kunstiteost kriitiliselt analüüsida ja interpreteerida;
- oskab kriitiliselt hinnata enda võimed ja vajadusi antud erialal õppima asumiseks.
Eeldused Kunsti ja disaini spetsialiseerumismoodulil õppima asumiseks on vajalikud esmased kunstilised eneseväljendusoskused; muusika spetsialiseerumismoodulil õppima asumiseks on vajalikud esmased pillimängu ja laulmise oskused.
Lõpetamistingimused Osavõtt õppepäevadest (vähemalt viis päeva), hästi sooritatud kodused ülesanded. Teoreetiliste baasteadmiste omandamine ja praktiliste ülesannete tegemine. Iseseisva töö tulemusel valmib pildiseeria (soovi korral digitöödeldud), kompositsiooninäited ning ühe kunsti- ja/või heliteose analüüs.
Õpikeskkond Õppeklassid projektori, ekraani, kõlarite, kujundusprogrammide ja muusikainstrumentidega.
Koolitaja kompetentsus Kõik juhendajad on IKUMUMU õppejõud
Maht 2 EAP (kontaktõpe 32 tundi, iseseisevõpe 20)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Heie Treier, Gerhardt Lock, Linda Elken, Orest Kormašov, Margot Kask, Tiiu Kirsipuu, Avo Ulvik, Pille Saar, Marit Mõistlik-Tamm, Vaike Kiik-Salupere, Eve Kiiler, Kristi Laanemäe
Kursuse hind 40 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Kuusik, 61 999 08, katrin.kuusik@tlu.ee