3D mudelid, visualiseerimine ja printimine
Kursuse kood AYC0225/2
Toimumise aeg 17.02.2018 - 05.05.2018
Toimumise koht Narva mnt 29
Sihtgrupp Gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilased, kes on huvitatud 3D mudelite loomise, skaneerimise ja 3D printimise võimalustest.
Eesmärk kujundada baasteadmised 3D modelleerimise valdkonnas, saada ülevaade mudelite loomisest, skaneerimise võimalustest ja 3D printimisest.
Sisu Programmi Solid Edge kasutamise põhimõtted. Traditsiooniline- ja sünkroonmodelleerimine. Koostu mooduli kasutamine. Otstarbekate modelleerimislahenduste valik.
Ülevaade Blender programmist. Modelleerimine. Materjalid, valgus.
Objektide animeerimine skeletiline animeerimine, osakeste (particle) kasutamine. Animatsiooni visualiseerimine videoks.
3D printimine FDM meetodil 3D printeri ettevalmistamine ja hooldamine, peamised probleemid ja võimalikud lahendused, printimismaterjalide liigid. 3D printeri tarkvara kasutamine 3D skaneerimine Kinecti ja MakerBot Digitizer'i baasil.
Õpiväljundid teab põhilist modelleerimisest programmiga Solid Edge,
saab hakkama programmis Blender mudeli täiendamise ja visualiseerimisega,
omab ettekujutust skaneerimise ja 3D printimise võimalustest.
Eeldused õppimine keskkoolis, gümnaasiumis või kutsekoolis
Lõpetamistingimused Tuleb osa võtta õppepäevadest, sooritada kodused ülesanded ja esitada valminud töö.
Praktiliste töödena luuakse Auto mudel programmi Solid Edge abil. Skaneeritakse kursuslase mudel. Visualiseeritakse loodud mudel programmi Blender abil
Praktilise tööna ehitatakse auto mudel, täiendatakse loodud mudelit, lisatakse mudelile „autojuhiks“ töö autori skaneeritud kujutis. Prinditakse valminud tulemus.
Õpikeskkond ülikoolilinnak
Koolitaja kompetentsus Tallinna Ülikooli digivaldkonna õppejõud
Maht 2 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 28)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Kalle Kivi, Tanel Toova, Andrus Rinde
Kursuse hind 25 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Digitehnoloogiate instituut, Kalle Kivi, 5057678, kivik@tlu.ee
Avatud akadeemia, Teele Ilvest, 640 9369, teele.Ilvest@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 10.02.2018