AYC0325/2 - Rohepöörde juhtimine

Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

08.09.2023 - 17.05.2024

Registreerimise tähtaeg

31.08.2023

Toimumise koht

Tallinna Ülikool

Maht

416 akadeemilist tundi (kontaktõpe 135 tundi, iseseisevõpe 281 tundi)

Sihtgrupp

Era ja avaliku sektori juhid ja spetsialistid, kes puutuvad oma igapäevatöös või lähitulevikus kokku rohepöörde, keskkonnasäästliku ja tasaarenguga, keskkonna- ja innovatsioonipoliitika meetmete rakendamise ning seotud kommunikatsiooniga.

Eesmärk

omandada mikrokraad rohepöörde juhtimises, oskused ja teadmised eri valdkondadest, et tagada organisatsiooni(de) kestlik areng.

Sisu

I LTC0456 Keskkonnainnovatsioon ja -kommunikatsioon (3 EAP)
II LTC0454 Keskkonnajuhtimissüsteem ja -mõjude hindamine (2 EAP)
III AYC0322 Tootearendus ja innovatsioon (3 EAP)
IV AYC0323 Jätkusuutliku strateegia loomine ja juhtimine (3 EAP)
V YKC0085 Organisatsiooni innovatsioon ja sotsiaalne ettevõtlus (3 EAP)
VI LTC0452 Muutuste psühholoogia (2 EAP)

Õpiväljundid

analüüsib ja mõtestab enda (ja organisatsiooni) tegevust säästva arengu eesmärkidest lähtuvalt; tunneb parimaid praktikaid keskkonnamõjude vähendamiseks; teab kestliku toote/teenuse väljatöötamise põhimõtteid ja rakendab neid; koostab organisatsiooni strateegilisi suuniseid jätkusuutlikkuse tagamiseks; loob keskkonnateadliku ja sotsiaalselt vastutava organisatsiooni; teab muutuste psühholoogia juurprobleemidest ja rakendab vastavaid võtteid nii enda kui ka meeskondlike pingutuste elluviimiseks kestliku arengu toetamisel; mõistab keskkonnakommunikatsiooni olulisust ja selle väljakutseid keskkonnakäitumise muutmisel, rakendab neid organisatsiooni kontekstis

Eeldused

Eesti keele oskus C1, inglise keele oskus vähemalt B2. Bakalaureuse kraadi või sellega võrdsustatud haridustase

õpikeskkond

E-õppe loengud viiakse läbi Zoomi keskkonnas. Õppematerjalid on kättesaadavad Moodle õpikeskkonnas, kuhu tuleb ka iseseisvad tööd üles laadida. Lähiõpe toimub TLÜ klassiruumides, mis on kohandatavad rühmatöödeks, varustatud tehnikaga, mis võimaldavad elektrooniliste presentatsioonide läbiviimisi.

koolitaja kompetentsus

Moodulite koolitajad on vähemalt magistrikraadiga mooduli sisuga seotud valdkonnas

Lõpetamistingimused

Kursus viiakse läbi suures mahus e-õppena. Õppe ajakavasse on integreeritud ka üksikud lähiõppe päevad. Kursusel osalejad on kohustatud esitama vastavalt nõuetele iseseisvad ülesanded (ja rühmatööd). Iseseisvad ülesanded on üles ehitatud praktiliselt ja organisatsiooni(de) põhiselt, mida on võimalik kas juba kursuse jooksul või peale kursust organisatsioonides kasutada/rakendada.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Jaanus Terasmaa, Katrin Männik, Bianka Plüschke-Altof, Piret Vacht, Kaimo Sonk, Merle Ojasoo, Katri-Liis Lepik, Aleksander Pulver

Kursuse hind

2304 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)

Korraldaja

Avatud akadeemia, Katrin Soidra-Zujev, 56473623, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

15