HKC0219/1 - Digiõppevara: autoriõigused ja arvutigraafika ("Praktiline haridustehnoloogia distantsilt" koolituse moodul)

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

11.03.2024 - 08.04.2024

Registreerimise tähtaeg

04.03.2024

Toimumise koht

Google Meet

Maht

17 akadeemilist tundi (kontaktõpe 9 tundi, iseseisevõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

tegevõpetajad, haridustöötajad

Eesmärk

Mõista autoriõiguste, litsentside ja vabavaraliste andmebaaside olulisust ning omandada oskusi kasutada Genial.ly ja Canva tarkvara

Sisu

Autoriõigused. Litsentsid ja vabavaralised andmebaasid. Loomine ja kohandamine: arvutigraafika programmid Genial.ly; Canva

Õpiväljundid

Koolituse läbinu teab autoriõigustest ja litsentsidest ning vabavaralistest andmebaasidest, teab, kuidas ja milleks kasutatakse arvutigraafika programme Genial.ly ja Canva.

Eeldused

kuulumine sihtrühma, valmisolek rakendada digivahendeid ja -tehnoloogiaid igapäevases töös.

koolitaja kompetentsus

Pedagoogiline haridus, haridustehnoloogia-alane väljaõpe.

Lõpetamistingimused

Õppija esitab iga mooduli keskel ja järel praktilise töö ja eneserefleksiooni elektroonilises õpimapis. Õppija osaleb teemakohastes aruteludes.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Airi Aavik, Margit Ojaots, Tiina Alasoo

Kursuse hind

69 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

1

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
11.03.2024 15:00-17:15 Loomine ja kohandamine. Autoriõigused. litsentsid ja vabavaralised andmebaasid. Airi Aavik Google Meet
25.03.2024 15:00-17:15 Loomine ja kohandamine. Arvutigraafika - Canva. Tiina Alasoo Google Meet
08.04.2024 15:00-17:15 Loomine ja kohandamine. Arvutigraafika - Genial.ly. Margit Ojaots Google Meet