LTC0260/1 - Psühholoogilised aspektid spordivigastuste juures

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

17.10.2019

Registreerimise tähtaeg

16.10.2019

Toimumise koht

Räägu 49, Tallinn

Maht

5 akadeemilist tundi (kontaktõpe 5 tundi)

Sihtgrupp

kehalise kasvatuse õpetaja, eri spordialade treenerid või instruktorid.

Eesmärk

täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.

Sisu

Vigastuseelsed psühholoogilised tegurid. Vigastusele reageerimise ja taastumise psühholoogia. Vigastusega toimetulek ja selle toetamine

Õpiväljundid

teadmiste pagas on täienenud rea psühholoogiliste tööriistadega, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.

Eeldused

liikumisest/spordist huvitatud inimesed

õpikeskkond

Kuni 30-kohaline esitlustehnikaga seminariruum, mis toetab rühmatööde läbiviimist.

koolitaja kompetentsus

Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektor on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Omab kogemust treenerina töötades kui ka ise sportlasena saavusspordis.

Lõpetamistingimused

Loeng, rühmatööd ja arutelud. Seminari toetavad praktilised ning arutlevad ülesanded.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Snezana Stoljarov

Kursuse hind

62 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipausi. Osaleja saab Tallinna Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse ( maht 5 ak h).

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
17.10.2019 10:00-12:00 Loeng, seminar
17.10.2019 12:00-12:20 Kohvipaus
17.10.2019 12:20-14:15 loeng, seminar