Loodushelide toimest inimesele ja kasutamisest linnakeskkonnas
Kursuse kood LTC0154/1
Toimumise aeg 25.01.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp huvilised, kes soovivad teada loodushelide toimest ja selle mõjust
Eesmärk saada teoreetilisi teadmisi ja praktilisi kogemusi loodushelide kasutamiseks psühhofüüsilises regulatsioonis, ülevaade loodushelide kasutamisest kiinilises keskkonnas ja linnakeskkonnas avalikul tasandil.
Sisu Ülevaade helijadade füüsiliste omaduste universaalidest ja nende taustast lõdvestamise-ergastamise vaatenurgast. Võimalus hinnata erinevate loodushelijadade näidete võimalikku potentsiaali lõdvestamise-ergastamise ja mälestuste esilekutsumise vaatenurgast. Juhtumikirjelduste abil ülevaade loodushelide kasutamise praktikast kliinilises keskkonnas ja linnakeskkonnas avalikul tasandil.
Õpiväljundid analüüsib loodushelijadade potentsiaali lõdvestamise-ergastamise bipolaarsel skaalal, tuginedes helide füüsilistele omadustele.
Eeldused Puuduvad
Lõpetamistingimused Osalemine kontaktõppes välja toodud mahus.
Õpikeskkond 20 kohaline ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit ning kus DATA ja HiFi aktiivkõlarite paar.
Koolitaja kompetentsus MA (psühholoogia), magistritöö teemal „Looduslike helitaustade salvestiste katseruumis kuulmisel tekkivatest enesetunde muutustest“, mille eest II auhind Eesti Teaduste Akadeemia korraldatud üliõpilaste teadustööde konkursil 2009.
Maht 4 akadeemilist tundi (kontaktõpe 4 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Ivar Vinkel, MA
Kursuse hind 40 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, 639 1752, madli.toitoja@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 20.01.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 25.01.2018    15:00-18:15 Loodushelide toimest inimesele ja kasutamisest linnakeskkonnas   Rä49- 317