Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad II ("Visuaalkunstiteraapia alused" koolituse moodul)
Kursuse kood LTC0211/5
Toimumise aeg 06.11.2020 - 03.12.2020
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
https://www.google.com/maps/place/R%C3%A...
Sihtgrupp Teraapia, nõustamise, tervise, kunstide, psühholoogia, eripedagoogika, sotsiaalpedagoogika alal töötavad bakalaureusekraadiga inimesed, kes on huvitatud visuaalkunstipõhiste tegevuste rakendamisest tervise edendamisel.
Eesmärk Saada teoreetiline ülevaade ja praktiline omakogemus visuaalkunstiteraapia meetoditest, vahenditest ja tehnikatest ning luua eeldused nende kasutamiseks erinevate sihtgruppidega teraapilisel eesmärgil.
Sisu Tutvumine erinevate visuaalkunstiteraapia meetodite, tehnikate ja materjalidega ning nende võimalustega kunstiteraapilises tegevuses erinevate sihtgruppidega.
Õpiväljundid Teab visuaalkunstiteraapias rakendatavatest meetoditest, tehnikatest ja materjalidest; oskab rakendada eesmärgistatult lihtsaid visuaalkunstiteraapiale tuginevaid loomingulisi tegevusi tervisedenduslikel eesmärkidel.
Eeldused Teraapia, nõustamise, tervise, kunstide, psühholoogia, eripedagoogika, sotsiaalpedagoogika alal töötavad bakalaureusekraadiga inimesed, kes on huvitatud visuaalkunstipõhiste tegevuste rakendamisest tervise edendamisel.
Lõpetamistingimused Rühmatöö. Iseseisva tööna: iseseisev tutvumine materjalidega; tehnikate harjutamine väikerühmas; kohustusliku kirjanduse läbitöötamine; õpimapi koostamine.
Õpikeskkond 20-kohaline projektori ja pabertahvliga ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit
Koolitaja kompetentsus Ene Kivi on visuaalkunsti suunal tegutsev loovterapeut. Tema peamine sihtrühm on erivajadusega täiskasvanud ja lapsed. Terapeudina rakendab ekspressiivset lähenemist ja kasutab indiviidi heaolu hoidmiseks erinevaid kunstitehnikaid lähtuvalt arengulisest spetsiifikast.
Maht 3 EAP (kontaktõpe 20 tundi, iseseisevõpe 58)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Ene Kivi
Kursuse hind 138 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391757, kadri.herde@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 01.09.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 06.11.2020    14:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad II. Täiskasvanud (sh. eakad) Ene Kivi Rä-310
 07.11.2020    10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad II. Täiskasvanud (sh. eakad) Ene Kivi Rä-310
 03.12.2020    10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad II. Täiskasvanud (sh. eakad) Ene Kivi Rä-310
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp