Väikeettevõtte raamatupidamine, finantsaruandlus ja maksud ("Kolme sammuga ettevõtjaks " koolituse moodul)
Kursuse kood YKC0042/1
Toimumise aeg 02.10.2018 - 15.10.2018
Toimumise koht Tallinna Ülikooli linnak, Uus-Sadama 5, Mare hoone, M-135, M-227
https://www.tlu.ee/kuidas-tulla-ja-parki...
Sihtgrupp Ettevõtlusega alustada soovivad inimesed, kes soovivad teadmisi ja oskusi oma ettevõtte loomiseks, abi äriplaani koostamiseks ja äriidee realiseerimiseks.
Kogemustega ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma teadmisi ettevõtte arendamiseks ja laiendamiseks. Raamatupidajad, finantsistid.
Eesmärk saada ülevaade väikeettevõtja raamatupidamise põhialustest, finantsaruandluse korraldamisest, maksude olemusest ja ettevõtte igapäevase raamatupidamise korraldamisest.
Sisu Raamatupidamise põhialused, põhimõisted, bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne. Ettevõtja suhtlemine maksuametiga – TSD ja käibedeklaratsioonid, raamatupidamise aastaaruanne. Raamatupidamisprogrammid ja raamatupidamisega igapäevane korraldus. Toote/teenuse omahinna leidmise metoodika, kulud, nende jagunemine ja liigitus.

Maksud väikeettevõtja seisukohast. Maksude liigitus, nende olemus ja maksustamise põhialused. Maksude arvestamine ja arvutamine. Maksude mõju ettevõtte igapäevasele finantsseisundile.

Eelarvestamine ja finantskavandamine. Investeeringute tasuvuse hindamine. Ettevõtte finantsaruannete analüüs – vertikaal ja horisontaalanalüüs, suhtarvuanalüüs. Pikaajaliste investeeringute plaani koostamine.
Õpiväljundid Koolituse lõppedes osaleja:
- mõistab raamatupidamise vajalikkust ettevõttes;
- teab raamatupidamise põhialuseid ja põhimõisteid;
- tunneb Eestis kehtivaid makse ja osakavad neid arvutada ning arvestada;
- teab ja tunneb ettevõtte finantsaruandluse põhialuseid;
- oskab hinnata ja arvutada oma ettevõtte investeeringute tasuvust;
- teab ja oskab analüüsida ettevõtte finantsseisundit finantssuhtarvude baasil.
Eeldused puuduvad
Lõpetamistingimused Koolitatavad lahendavad koolituse käigus erinevaid näidisülesandeid, ning koolituse lõppedes on kõik koolitatavad läbi analüüsinud ning koostanud oma ettevõtte baasil: toote/teenuse omahinna, eelarve, investeeringute kava ning selle tasuvuse, toonud välja olulisemad suhtarvud oma ettevõtte baasil.
Õpikeskkond Koolitus toimub Tallinna Ülikoolis.
Koolitaja kompetentsus valdkonna ekspert, vähemalt MA
Maht 1 EAP (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 16)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Kristo Krumm
Kursuse hind 159 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab koolitusi ja jaotusmaterjale.
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 01.10.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 02.10.2018    17:00-19:30 Raamatupidamise põhialused, põhimõisted, bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne. Ettevõtja suhtlemine maksuametiga – TSD ja käibedeklaratsioonid, raamatupidamise aastaaruanne Kristo Krumm M-135
 05.10.2018    17:00-19:30 Kulud ja nende mõju ettevõtte majandustegevusele. Kulude jagunemine ja liigitus. Toote/teenuse omahinna leidmise metoodika Kristo Krumm M-227
 09.10.2018    17:00-19:30 Maksud väikeettevõtja seisukohast. Maksude liigitus, nende olemus ja maksustamise põhialused. Maksude arvestamine ja arvutamine. Maksude mõju ettevõtte igapäevasele finantsseisundile Kristo Krumm M-135
 12.10.2018    17:00-19:30 Eelarvestamine ja finantskavandamine. Investeeringute tasuvuse hindamine. Ettevõtte finantsaruannete analüüs – vertikaal ja horisontaalanalüüs, suhtarvuanalüüs. Kristo Krumm M-135
 15.10.2018    17:00-19:45 Pikaajaliste investeeringute plaani koostamine. Kristo Krumm M-135