Laagritöö
Kursuse kood RKC0027/4
Toimumise aeg 08.03.2018 - 25.04.2018
Toimumise koht Rakvere, Pikk 40
Sihtgrupp noorsootöötajad, noortega tegelevad täiskasvanud
Eesmärk omandada oskused noorsootöötaja osakutse tase 4 saamiseks
Sisu turvalise keskkonna tagamine - ohutusnõuded, ennetustegevus, kriisiolukorras tegutsemine, tuleohutus;
noorte arenguvajaduste ja võimete kaardistamine, kaasamine, omaalgatuse toetamine, tervisekäitumine, õiguskuulekas käitumine;
mitteformaalset õpet toetavate tegevuste kavandamine ja juhendamine;
meeskonnatöö, grupitöö.
Õpiväljundid teab tervistava ja arendava puhkuse pakkumise võimalustest;
oskab korraldada noortelaagrit turvaliselt ja kooskõlas seadustega;
tunneb noorsootöö kutse-eetikat;
teab meeskonna- ja grupitöö põhitõdesid, tunneb ära ja oskab lahendada suhtlusprobleeme
Eeldused noorsootöötajad, noortega tegelevad täiskasvanud
Lõpetamistingimused suuline või kirjalik teadmiste kontroll loengus omandatud materjalide ja kohustusliku kirjanduse alusel
Õpikeskkond Rakvere kolledž
Koolitaja kompetentsus koolitaja kogemusega oma valdkonna ekspert
Maht 2 EAP (kontaktõpe 32 tundi, iseseisevõpe 20)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Argo Bachfeldt
Kursuse hind 114 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Rakvere kolledž, Merle Vallner, 53301241, merle.vallner@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 23.03.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 26.03.2018    09:15-10:45 Ohutusnõuete järgimine    
 26.03.2018    11:00-12:30 Ennetustegevus    
 26.03.2018    13:15-14:45 Tegutsemine kriisiolukorras    
 26.03.2018    15:00-16:30 Turvalise keskkonna tagamine ja vastava käitumise kujundamine noortes. Noorsootöötaja kutse-eetika.    
 27.03.2018    09:15-10:45 Noorte arenguvajaduste ja tugevuste/võimete kaardistamine    
 27.03.2018    11:00-12:30 Noorte kaasamine (sh vähemate võimaluste ja erivajadustega noored)    
 27.03.2018    13:15-14:45 Tervisekäitumise ja keskkonnasäästliku eluviisi toetamine    
 27.03.2018    15:00-16:30 Õigusrikkumiste ennetamine, õiguskuuleka käitumise kujundamine    
 24.04.2018    09:15-10:45 Tuleohutusnõuded laagris, tegutsemine kriisiolukorras.    
 24.04.2018    11:00-12:30 Mitteformaalset õpet toetavate tegevuste kavandamine    
 24.04.2018    13:15-14:45 Noorte mitteformaalset õpet toetavate mitmekesiste tegevuste juhendamine ja selleks tingimuste loomine    
 24.04.2018    15:00-16:30 Noorsootöö keskkondade, meetodite kasutamine, mitmekesistamine ja arendamine laagritingimustes    
 25.04.2018    09:15-10:45 Osalusmotivatsiooni ja -harjumuste kujundamine    
 25.04.2018    11:00-12:30 Omaalgatuse toetamine ja võimaluste loomine nende elluviimiseks    
 25.04.2018    13:15-14:45 Eestvedamise, ettevõtlikkuse julgustamine. Infotöö.    
 25.04.2018    15:00-16:30 Kultuuridevahelises õppes osalemine, selle toetamine ja arendamine. Meeskonnatöö ja grupitöö.