Joonistamise algkursus
Kursuse kood FKC0027/4
Toimumise aeg 15.10.2018 - 15.11.2018
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 27
Sihtgrupp Kõik huvilised
Eesmärk õppida vaatama-nägema ja nähtut edasi andma, arendada silma ja käe koostööd ning joonistamisoskust erinevalt püstitatud ja eesmärgistatud ülesannete abil, tutvuda klassikalise joonistamise aluste ja võtetega ning loominguliste võimalustega.
Sisu Portree ning figuuri joonistamine, kaasates erinevaid modelle. Portree ja figuuri joonistamise algteadmised, kus tähelepanu fookuses on karakter, proportsioonid, vorm, valguse-varju kujutamine, draperii joonistamine jne. Kiirete figuurivisandite (grokii) joonistamise kogemus. Joonistamine erinevate joonistusmaterjalidega (pliiats, süsi, sangviin, värviline pliiats jne) mitmes formaadis paberile. Kogemused erinevate modellide karakteri tabamisel, anatoomia algteadmised, paberilehe komponeerimine.
Õpiväljundid oskab vaadata-näha ning nähtut paberil kujutada, on paranenud silma ja käe koostöö, suudab nähtut edasi anda, on tuttav perspektiiviteooria algpõhimõtetega; suudab tabada tonaalsusi ning varju ja valgusega edasi anda vormi, pinda ja materjale; on saanud joonistuskogemuse, kasutades nii suurema kui ka väiksemaformaadilist paberit ning teadmisi, kuidas komponeerida oma joonistus vastavalt paberi formaadile; on tutvunud erinevate loominguliste võimalustega joonistamises; on saanud tööde teostamise protsessi ja tulemuse analüüsi kogemuse.
Eeldused ei eelda varasemat kogemust ega oskusi.
Lõpetamistingimused Õppetöö käib läbi praktiliste õppetööde teostamise. Tööde analüüs.
Õpikeskkond Kunstiõppe klassiruum
Koolitaja kompetentsus Tiiu Kirsipuu, BFMi vormiõpetuse dotsent, skulptor, Eesti Kunstnike Liidu liige.
Maht 1 EAP (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 12)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Tiiu Kirsipuu, BFMi vormiõpetuse dotsent. Skulptor. Eesti kunstnike liidu liige
Kursuse hind 80 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 6
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Kuusik, 5096692, katrin.kuusik@tlu.ee
Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Sille Paas, 61 999 08, sille.paas@tlu.ee
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp