HKC0209/2 - T-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja erikursus

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

18.03.2024 - 01.04.2024

Registreerimise tähtaeg

06.03.2024

Toimumise koht

Pärnu, Lille 4, Aide autokool

Maht

78 akadeemilist tundi (kontaktõpe 63 tundi, iseseisevõpe 15 tundi)

Sihtgrupp

T-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja kutse taotleja

Eesmärk

Kujundada T- kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja tööks vajalikud üldteadmised ja -oskused.

Sisu

Liiklusalased õigusaktid. Õppematerjalide koostamine. Teooria- ja sõidutunni läbiviimine T- kategooria juhi ettevalmistamisel. Õppekava erisused ja eksamireeglid, eksamiharjutuste läbiviimine, liiklusohutus, liikluspsühholoogia.

Õpiväljundid

Teab, milliste õigusaktidega reguleeritakse T-kategooria juhi koolitamist; teab, oskab ette valmistada T-kategooria mootorsõidukijuhi õppetunde; viib läbi T-kategooria mootorsõidukijuhi sõiduõpet; oskab õpetada T-kategooria masinate sõidutehnilisi omadusi ja õigeid juhtimisvõtteid.

Eeldused

Õpitava kategooria mootorsõiduki juhiloa omamine; vähemalt keskharidus; arvuti kasutamise praktilisi põhioskusi laiatarbe tarkvara (Word, PowerPoint, Excel) kasutamisel, et edukalt tulla toime arvutikasutusega õppes (kui arvuti kasutamise oskused ei ole piisavad, siis tuleb need õpingute käigus omandada)

koolitaja kompetentsus

Keskeri või kõrgharidus mootorsõidukijuhi õpetaja koolitamisel, valdkondlik pädevus.

Lõpetamistingimused

Loeng, praktikum, iseseisev töö.
• Teooriaeksami sooritamine;
• Praktikum: platsisõiduõpe õpilasena, õpetajana, eksamineerijana;
• Iseseisev töö: Platsiharjutuse läbiviimine ja vähemalt 10. minuti pikkuse video koostamine, mis sisaldab harjutuse sissejuhatust, läbiviimist ja kokkuvõtet.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Tarmo Vanamõisa, Jaan Luuberg, Rein Vihmann

Kursuse hind

689 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

5

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
18.03.2024 10:00-17:00 Teooria Tarmo Vanamõisa Aide Autokool, Lille 4 Pärnu
19.03.2024 10:00-17:00 Teooria Jaan Luuberg, Rein Vihmann Aide Autokool, Lille 4 Pärnu
25.03.2024 - Teooria- ja platsisõidud Jaan Luuberg, Rein Vihmann Aide Autokool, Lille 4 Pärnu
26.03.2024 - Platsi ja linnasõit graafiku alusel Jaan Luuberg, Rein Vihmann Aide Autokool, Lille 4 Pärnu
27.03.2024 - Platsi ja linnasõit graafiku alusel Jaan Luuberg, Rein Vihmann Aide Autokool, Lille 4 Pärnu
01.04.2024 - Eksamikomisjon Zoom