LTC0175/14 - Spordi üldained: nooremtreener, tase 4

Soodushinnaga registreerumine toimub Spordikoolituse ja -Teabe SA kodulehel:https://www.sport.ee/event/1012/uldained_nooremtreener_tase_4. Soodushinnaga kohtade arv on piiratud. Kohad täidetakse registreerumise järjekorras. Soodushinnaga koolitusele registreerumiseks on vajalik oma spordialaliidu poolne soovitus.Registreerumine avatud 5.märtsini või kuni kohti jätkub. Koolituse detailne ajakava saadetakse registreerinutele peale registreerumistähtaja lõppu, alates 6.märtsist. Koolitusest loobujatel ja maksja andmete muutumisel palun informeerida korraldajaid (treener@tlu.ee) enne 5.märtsi 2024. Arve saadetakse registreerimisel näidatud aadressile alates 6.märts 2024.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

08.03.2024 - 14.04.2024

Registreerimise tähtaeg

05.03.2024

Toimumise koht

Maht

50 akadeemilist tundi (kontaktõpe 50 tundi)

Sihtgrupp

Nooremtreeneri, tase 4 kutse taotlejad; kehalise kasvatuse õpetajad; sportlased; huvilised.

Eesmärk

omandada teoreetilised baasteadmised nooremtreeneri, tase 4 kutse taotlemiseks.

Sisu

Spordikorraldusliku ettevalmistuse moodul (8 tundi). Pedagoogilis-psühholoogiliste ja biomehhaanika ainete moodul (16 tundi). Biomeditsiiniliste ainete moodul (26 tundi)

Õpiväljundid

omab teoreetilisi baasteadmisi nooremtreeneri (tase 4) kutseeksami sooritamiseks spordi üldainete osas; teab ettevõtluse ja organisatsioonide vorme, töösuhteid reguleerivaid õigusakte; teab sportliku treeningu aluseid; tunneb kehaliste võimete arendamise teooriaid ja metoodikaid;teab treeningu füsioloogilisi aluseid; teab ealisi ja soolisi iseärasusi;
teab grupitöö aluseid; omab teadmisi spordipedagoogikast ja spordipsühholoogiast.

Eeldused

Abitreeneri 3. taseme kutse või vastavate baasteadmiste olemasolu.

õpikeskkond

tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid; e-õppe korral Harno Moodle'i elektroonne õpikeskkond

koolitaja kompetentsus

Vastava aine õppejõud ülikoolis, eriala spetsialist

Lõpetamistingimused

Õpe toimub loengu vormis. Arutelude tekke eelduseks on osalejate varasem tutvumine õppematerjalidega, mis on leitavad https://www.sport.ee/et/treenerid

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Triin Rääsk, Kaivo Thomson PhD, Joe Noormets MSc, Kirsti Pedak, Pii Metsavas, Boris Bazanov, Indrek Rannama MSc, Henek Tomson, Marko Udras, Ilona Kivisik

Kursuse hind

300 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Soodushind 150.- Soodushinnaga registreerumine toimub Spordikoolituse ja -Teabe SA kodulehel: https://www.sport.ee/event/1012/uldained_nooremtreener_tase_4. Soodushinnaga kohtade arv on piiratud. Kohad täidetakse registreerumise järjekorras. Soodushinnaga koolitusele registreerumiseks on vajalik oma spordialaliidu poolne soovitus. Soovitaja võib olla alaliidu juht või spordiala hindamiskomisjoni esimees. Nõusolek soovitamiseks võib olla suuline. Soovitaja nimi tuleb deklareerida vastavas lahtris registreerimislehel. Kui kontrollimise käigus selgub, et soovitaja ei ole oma soovitusest teadlik on koolitusel osaleja kohustatud tasuma täishinna.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Toomas Herde, 5054659, treener@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

35

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
08.03.2024 14:00-19:00 M-218 Tallinna saal
09.03.2024 10:00-19:00 M-218 Tallinna saal
10.03.2024 10:00-19:00 M-218 Tallinna saal
12.04.2024 14:00-19:00 A-222 Euroopa saal
13.04.2024 10:00-19:00 M-218 Tallinna saal
14.04.2024 10:00-17:00 M-218 Tallinna saal