Ülevaade Eesti rahvarõivastest
Kursuse kood RKC0077/1
Toimumise aeg 01.02.2018 - 22.02.2018
Toimumise koht Tallinn, Raekoja plats 14, Tallinna Õpetajate Maja
Sihtgrupp Kõik huvilised
Eesmärk saada süsteemne ülevaade eesti rahvarõivaste eri piirkondade eripäradest ja iseloomulikest detailidest
Sisu Eesti rahvarõivaste osad ja detailid; meeste ja naiste rõivaste osad; mustrite inspiratsiooniallikad ja mõjutajad; piirkondlikud eripärad – Kagu-Eesti, Lõuna-Eesti, Põhja-Eesti ja saarte rahvarõivastel; rahvarõivad ja mustrid kaasajal.
Õpiväljundid tunnetab eesti rahvarõiva rolli rahvusliku identiteedi kandjana;
omab süstematiseeritud ülevaadet eesti rahvarõivaste regionaalsetest eripäradest ja
orienteerub kirevas eesti rahvarõivaste mitmekesisuses;
on teadlik rahvarõivaste ja mustrite kasutamisest tänapäevases kontekstis.
Eeldused puuduvad
Lõpetamistingimused loengud, seminar, pildimaterjaliga tutvumine, oma päritolu piirkonna rahvarõivaste tundma õppimine.
Õpikeskkond Tänapäevane õpikeskkond vajalike vahenditega – dataprojektor, internetiühendus.
Koolitaja kompetentsus valdkonna ekspert
Maht 10 akadeemilist tundi (kontaktõpe 10 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Silver Pramann
Kursuse hind 74 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Rakvere kolledž, Merle Vallner, merleval@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 25.01.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 01.02.2018    18:00-20:00 Sissejuhatus - eesti rahvarõivaste osad ja detailid, regionaalsed eripärad. Kagu – Eesti rahvarõivaste piirkondlikud eripärad    
 08.02.2018    18:00-20:00 - Meeste ja naiste rõivaste osad. Lõuna–Eesti rahvarõivaste piirkondlikud eripärad.    
 15.02.2018    18:00-20:00 Rahvarõivaste mustrite inspiratsioonialikad ja mõjutajad. Põhja - Eesti rahvarõivaste piirkondlikud eripärad.    
 22.02.2018    18:00-20:00 Rahvarõivad ja mustrid kaasajal. Saarte rahvarõivaste piirkondlikud eripärad.