Võistluseelne stress ja selle vältimise strateegiad
Kursuse kood TSC0026/1
Toimumise aeg 13.09.2014
Toimumise koht Tallinna Ülikooli Terviseteaduste ja Spordi Instituut, Tallinn, Tondi 55
Sihtgrupp Kõikide spordialade, eelkõige treenerikutse 6.-8. tasemel olevad treenerid ja juhendajad
Eesmärk Teadvustada oskusi võistluseelse stressiga toimetulekuks.
Sisu Flow-seisund ja ebaadekvaatse võistluseelse ärevuse põhjused. Flow-seisund tekib, kui sooritaja ressursid ja ülesande raskus on tasakaalus. Flow-seisundit aitavad saavutada enesekindlus, optimaalne erutus ja kontsentreerumine, takistavaks teguriteks on sportlase enesekriitika, puudulik kontsentreerumisvõime ja ebapiisav treenitus.
Enesekindluse seos võistluseelse ärevusega. Enesekindlust määratletakse kehaliste, psühholoogiliste ja pertseptiivsete oskuste kaudu. Enesekindluse testimise abil saab määratleda selle optimaalse ja optimaalsest kõrgema või madalama tsooni. Enesekindluse arendamise tehnikate kasutamine aitab kaasa optimaalse võistluseelse ärevuse saavutamisele.
Eesmärkide hierarhia universaalsus. Eesmärkide hierarhia tööriistana kasutamine tagab pingevaba tagajärgeesmärkide saavutamise. Eesmärkide hierarhia universaalsus tähendab kolmeastmelist struktuuri mõtlemises, mille abil on võimalik ühte ja sama ülesannet esinemis-, tegevus- või tagajärkeesmärkide alla paigutades saada tulemused sõltuvalt konkreetsest vajadusest.
Õpiväljundid teab ja oskab kasutada strateegia optimaalse võistlusärevuse saavutamiseks
Maht 4 akadeemilist tundi (kontaktõpe 4 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Kaivo Thomson
Kursuse hind 30 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Osavõtumaks sisaldab loengumaterjale ja kohvipausi.
Korraldaja Terviseteaduste ja Spordi Instituut, Katrin Soidra-Zujev, 699 6555, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 05.09.2014
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 13.09.2014    09:45-10:00 registreerimine    
 13.09.2014    10:00-11:00 Flow-seisund ja ebaadekvaatse võistluseelse ärevuse põhjused. Flow-seisund tekib kui sooritaja ressursid ja ülesande raskus on tasakaalus. Flow-seisundit aitavad saavutada enesekindlus, optimaalne erutus ja kontsentreerumine, takistavaks teguriteks on sportlase enesekriitika, puudulik kontsentreerumisvõime ja ebapiisav treenitus. Kaivo Thomson, Ph.D, Tallinna Ülikooli vanemteadur. On koostanud ja kirjutanud kolm raamatut motoorika, psühhofüsioloogia ja tunnetusprotsesside valdkonnas. Ilmumas on tõlge maailmas enimkasutatavamast spordipsühholoogia õpikust. On välja töötanud kaks meetodit kognitiivsete võimete testimiseks ja arendamiseks.  
 13.09.2014    11:00-11:15 kohvipaus    
 13.09.2014    11:15-12:15 Enesekindluse seos võistluseelse ärevusega. Enesekindlust määratletakse kehaliste, psühholoogiliste ja pertseptiivsete oskuste kaudu. Enesekindluse testimise abil saab määratleda selle optimaalse ja optimaalsest kõrgema või madalama tsooni. Enesekindluse arendamise tehnikate kasutamine aitab kaasa optimaalse võistluseelse ärevuse saavutamisele. Kaivo Thomson  
 13.09.2014    12:15-13:15 – Eesmärkide hierarhia universaalsus. Eesmärkide hierarhia tööriistana kasutamine tagab pingevaba tagajärgeesmärkide saavutamise. Eesmärkide hierarhia universaalsus tähendab kolmeastmelist struktuuri mõtlemises, mille abil on võimalik ühte ja sama ülesannet esinemis-, tegevus- või tagajärkeesmärkide alla paigutades saada tulemused sõltuvalt konkreetsest vajadusest. Kaivo Thomson  
 
DOKUMENDID
KUTSE koolitusele