Kooliprobleemide sotsiaalsed tagamaad
Kursuse kood YKC0015/3
Toimumise aeg 21.11.2018 - 22.11.2018
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikool
Sihtgrupp sotsiaalpedagoogid, kasvatajad, psühholoogia, koolitajad, nõustajad, kõik huvilised
Eesmärk omandada teadmisi kooliprobleemide võimalike sotsiaalsete tagamaade osas.
Sisu Uus aeg uued normid; koduse kasvat(amat)use mõju koolikonfliktidele. Probleemidega lastel on (väga sageli) probleemidega vanemad.
Õpiväljundid teab ja tunneb normikonflikte, erinevatest väärtushoiakutest johtuvate kooliprobleemide põhjusi.
Eeldused haridustöötajad, sotsiaalpedagoogid, kasvatajad, koolitajad, nõustajad
Lõpetamistingimused Loengutes õpitut tuleb rakendada juhtumi analüüsimisel iseseisva tööna.
Õpikeskkond Tallinna Ülikool
Koolitaja kompetentsus Mare Leino on Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaalpedagoogika dotsent. Loenguteemade fookuses on õpi- ja käitumisprobleemidega õpilased, samuti kooliprobleemide sotsiaalsed tagamaad. Pedagoogikamagistri kraad on kaitstud Tartu Ülikoolis, doktorikraad Tallinna Ülikoolis. Esimene kõrgharidus aga on omandatud Tartu Ülikooli žurnalistika osakonnast - kirjutamiskalduvusele osutavad kümned populaarteaduslikud raamatud, nii tõlgitud, koostatud kui ka enda kirjutatud.
Maht 1 EAP (kontaktõpe 14 tundi, iseseisevõpe 12)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Mare Leino
Kursuse hind 165 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Hind sisaldab 2*7 ak/ tundi koolitust, loengumaterjale ja kohvipause.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Ühiskonnateaduste instituut, Marleen Allemann, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 19.11.2018