Filmianalüüs
Kursuse kood FKC0031/2
Toimumise aeg 10.11.2018 - 24.11.2018
Toimumise koht Tallinna ülikool, BFMi Nova hoone, Narva mnt 27
Sihtgrupp Kõik huvilised
Eesmärk arendada filmi lugemise oskust, rikastada sõnavara ja saada vahendeid mängfilmi süvitsi tundmaõppimiseks, tutvuda filmi valmimise aspektidega, mis lõpptulemust mõjutavad.
Sisu Vaadatud täispika mängufilmi analüüs: võrdluseks näiteid teistest filmidest, stsenaariumi uurimine, olulisemate stseenide analüüs kaaderhaaval. Loojutustamine ja dramaturgia: tegelased, eesmärgid ja konfliktid. Sündmused ja süžee. Loo ülesehitus: vaatused, stseenid ja pöördepunktid. Loo aegruum ja maailm. Dialoog ja alltekst. Loo teema ja sõnum.
Visuaalne loojutustamine. Filmi valmimise protsess ja filmilikud väljendusvahendid: režii - töö näitlejaga ja misantseen. Operaatoritöö - plaani suurus, rakurss, valgus, kompositsioon, kaamera liikumine. Kunstnikutöö, montaaž, helikujundus ja muusika.
Žanr ja žanritavad, meeleolu. Vaataja empaatia.
Õpiväljundid tunneb filmi väljendusvahendeid ja dramaturgilisi elemente ning suudab analüüsida nii teose sisu kui mõju.
Eeldused kasuks tuleb inglise keele oskus B2 tasemel.
Lõpetamistingimused Analüüsitava filmi vaatamine, artiklite lugemine.
Õpikeskkond Kõlari ja projektoriga auditoorium
Koolitaja kompetentsus Margit Keerdo-Dawson, BA Operaator-režissööri erialal (Tallinna Ülikool, 2005), MA Stsenaristika erialal (Leeds Metropolitan Ülikool, 2008)
Maht 1 EAP (kontaktõpe 18 tundi, iseseisevõpe 10)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Margit Keerdo-Dawson (BA Operaator-režissööri erialal (Tallinna Ülikool, 2005), MA Stsenaristika erialal (Leeds Metropolitan Ülikool, 2008)
Kursuse hind 216 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Minimaalne osalejate arv 6
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Kuusik, 61 999 08, katrin.kuusik@tlu.ee
Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Sille Paas, 61 999 08, sille.paas@tlu.ee