LTC0560/1 - Savitöö rakendamine laste ja täiskasvanute emotsioonide reguleerimiseks

Toimumise aeg

26.04.2024 - 10.05.2024

Registreerimise tähtaeg

23.04.2024

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
https://www.google.com/maps/place/Terra,...

Maht

78 akadeemilist tundi (kontaktõpe 40 tundi, iseseisevõpe 38 tundi)

Sihtgrupp

eripedagoogid, õpetajad, sotsiaaltöötajad, psühholoogid ja nõustajad, kes on huvitatud savitöö rakendamisest lastega ja täiskasvanutega

Eesmärk

Savitöö kui kunstiterapeutilise vahendi kasutamine laste ja täiskasvanute emotsioonide reguleerimiseks ja nendega toimetulekuks.

Sisu

Teoreetiline ülevaade savitöö rakendamise üldistest põhimõtetest ja võimalustest. Emotsioonide määratlus ja sümptomid. Emotsioonid ajutegevuses ja mõju kehatalitlusele. Savitöö võimalused ja eelised emotsioonide reguleerimiseks ja nendega toimetulekuks. Emotsioone reguleerivate savitöö harjutuste praktiline läbitegemine. Savitöö harjutuste mõju ja rakendamise võimaluste reflekteerimine.

Õpiväljundid

Teab savitöö rakendamise üldistest põhimõtetest ja erinevatest viisidest; kasutab eesmärgipäraselt savitöö harjutusi laste ja täiskasvanute emotsioonide reguleerimiseks;
mõtestab savitöö kui meetodi ja savitöö harjutuste kasutegureid emotsioonidega toimetulekuks.

Eeldused

Töötamise kogemus eripedagoogina, õpetajana, sotsiaaltöötajana, psühholoogina ja nõustajana. Valmidus teoreetiliselt uurida ja praktiliselt kogeda, millised on savitöö rakendamise võimalused laste ja täiskasvanute emotsioonide reguleerimiseks.

õpikeskkond

õppetööks vajaliku sisustusega klassiruum

koolitaja kompetentsus

Loovterapeut, kunstiterapeut

Lõpetamistingimused

Savitöö loengud, savitöö harjutuste tutvustused. Harjutuste praktiline läbitegemine ja kogemuste reflekteerimine; iseseisev õppematerjalide läbitöötamine; savitöö harjutuste rakendamine lastega või täiskasvanutega, saadud kogemuste dokumenteerimine ja esitlemine õppegrupis.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Eda Heinla PhD, Rave Puhm MSc

Kursuse hind

384 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6409402, kadri.herde@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
26.04.2024 10:00-17:15 Ülevaade kunstiteraapilise savitöö rakendamise võimalustest. Emotsioonide regulatsioon. Emotsioonide mõju kehatalitlusele. Laste emotsionaalne areng. Savitöö kasutamise võimalused ja eelised laste emotsioonide avaldumiseks, reguleerimiseks ning nendega toimetulekuks. Savitöö harjutuste praktiline läbitegemine laste positiivsete tunnete teadvustamiseks, hirmude, ärevuse ja viha leevendamiseks. Kogemuste reflekteerimine. Eda Heinla T-318
27.04.2024 10:00-17:15 Savi kui materjali ajalugu ja potentsiaal. Puudutus ja sensomotoorika. Puudutused, liikumine ja emotsioonide regulatsioon. Koregulatsioon, õpitud toimetulekustrateegiad. Savitöö täiskasvanutega – emotsioonide nähtavale toomine, nende reguleerimine ja toimetulemine. Kogemuste reflekteerimine. Rave Puhm T-318
10.05.2024 10:00-17:15 Savitöö kasutamise võimalused emotsioonidega toimetulemiseks rühmas. Emotsionaalne intelligentsus. Emotsionaalne nakatumine, empaatia ja sotsiaalsed oskused. Savitöö harjutuste praktiline läbitegemine. Iseseisvate tööde esitlemine ja arutelud. Eda Heinla, Rave Puhm T-318