TSC0056/2 - Beebide ja väikelaste võimlemine

Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

08.10.2016

Registreerimise tähtaeg

01.10.2016

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49

Maht

8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

Aktiivselt beebide ja väikelaste võimlemisega tegelejad spetsialistid või harrastajad, kes näevad algõpetuse teadmiste täiendamises erialast arenguvõimalust; füsioterapeudid, kes tegelevad lastega

Eesmärk

saada ülevaade beebide ja väikelaste võimlemiseerinevatest lähtekohadest, läbida võimlemise põhilähtekohad ning harjutusvara, õppida analüüsima juhendajana oma tegevust ja tunni läbiviimist.

Sisu

pakkuda osalejatele beebide ja väikelaste võimlemisega soetud teadmisi ja oskusi. Tuua esile võimlemise põhilähtekohad ning teha praktilise tegevusena läbi neil tuginevaid harjutusi, mida vastavalt ealisele arengule, võimekusele ja iseärasustele tuleks sooritada. Pakkuda mõtteid ja ideid laste võimlemistunni planeerimiseks vastavalt ealistele iseärasustele.
Koolitusel läbitavad teemad:
• Beebide ja väikelaste kehalise arengu tasemed
• Beebide ja väikelaste võimlemise alustalad ja ohud
• Baasharjutused erinevas vanuserühmas beebidele ja väikelastele, nende funktsionaalsus
• Ealised arengut toetavate harjutuste seotud ülesehitamine
• Tasakaalustatud emotsionaalse ja füüsilise tegevuse läbiviimine

Õpiväljundid

teab, kuidas juhendada beebisid ja väikelapsi võimlemisel, oskab juhendada mängulisi tegevusi, teab algtõdesid ja oskab planeerida harjutusvara.

Eeldused

Aktiivselt beebide ja väikelaste võimlemisega tegelejad spetsialistid või harrastajad

õpikeskkond

suur saal, mis võimaldab liikumist

koolitaja kompetentsus

magistrikraad, erialane töökogemus ja koolitaja kogemus 5 aastat

Lõpetamistingimused

aktiivne osalemine seminaril

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Reet Post

Kursuse hind

80 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Hind sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause ja praktilist näidistundi. Osaleja saab Tallinna Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse (8 ak h).

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751 , katrin.soidra-zujev@tlu.ee

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
08.10.2016 09:45-13:00 Sissejuhatus ja praktilise tunni vaatlused Reet Post on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna proviisorina. Alates 1999.a. on aktiivselt tegutsenud beebide ning väikelaste võimlemise instruktorina. Oma erialast tulenevalt tegeleb aktiivselt lisaks rasedate vesivõimlemise juhendamisega ja imetamisnõustamisega. Lektorina pakub loenguid laste tervise ja arengu alastel teemadel ning on õppinud inimest nägema kui tervikut läbi refleksoloogia.
08.10.2016 13:00-13:30 Lõunapaus
08.10.2016 13:30-16:30 Teema teoreetiline käsitlus ja praktiline harjutusvara Reet Post