LTC0119/2 - Beebide võimlemine

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

13.04.2018

Registreerimise tähtaeg

09.04.2018

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49

Maht

8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

Aktiivselt beebide võimlemisega tegelejad treenerid, liikumisõpetajad, huviringide juhid, spetsialistid või harrastajad, kes näevad algõpetuse teadmiste täiendamises erialast arenguvõimalust; füsioterapeudid, kes tegelevad beebidega.

Eesmärk

saada ülevaade beebide võimlemise lähtekohadest, läbida võimlemise põhilähtekohad ning harjutusvara, õppida analüüsima juhendajana oma tegevust ja tunni läbiviimist.

Sisu

pakkuda osalejatele beebide võimlemisega soetud teadmisi ja oskusi. Tuua esile võimlemise põhilähtekohad ning teha praktilise tegevusena läbi neil tuginevaid harjutusi, mida vastavalt ealisele arengule, võimekusele ja iseärasustele tuleks sooritada. Pakkuda mõtteid ja ideid võimlemistunni planeerimiseks vastavalt ealistele iseärasustele.
Koolitusel läbitavad teemad:
• Beebide kehalise arengu tasemed;
• Beebide võimlemise alustalad ja ohud;
• Baasharjutused erinevas vanuserühmas beebidele ja nende funktsionaalsus;
• Ealised arengut toetavate harjutuste seotud ülesehitamine;
• Tasakaalustatud emotsionaalse ja füüsilise tegevuse läbiviimine;

Õpiväljundid

teab, kuidas juhendada beebisid võimlemisel, oskab juhendada mängulisi tegevusi, teab algtõdesid ja oskab planeerida harjutusvara.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi ja praktilist tegevust toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, praktilise tegevuse läbiviimiseks. Tagatud peab olema maas mattidel harjutusvara sooritamise võimalus.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.

Lõpetamistingimused

Seminar toimub loenguna ja praktilise näitliku tegevusena, harjutusvara läbivad osalejad ise praktikas kasutades abivahendina nukku.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Reet Post

Kursuse hind

80 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause, kerget lõunat ja praktilist tundi. Osaleja saab Tallinna Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse (8 ak h).

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi, 53467581, karin.rohi@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
13.04.2018 10:00-11:30 Loeng, seminar 401
13.04.2018 11:30-11:45 Kohvipaus
13.04.2018 11:45-13:15 Loeng, seminar
13.04.2018 13:15-13:45 Lõuna
13.04.2018 13:45-15:15 Praktiline tegevus
13.04.2018 15:15-15:30 Kohvipaus
13.04.2018 15:30-17:00 Praktiline tegevus