Beebide võimlemine
Kursuse kood LTC0119/2
Toimumise aeg 13.04.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp Aktiivselt beebide võimlemisega tegelejad treenerid, liikumisõpetajad, huviringide juhid, spetsialistid või harrastajad, kes näevad algõpetuse teadmiste täiendamises erialast arenguvõimalust; füsioterapeudid, kes tegelevad beebidega.
Eesmärk saada ülevaade beebide võimlemise erinevatest lähtekohadest, läbida võimlemise põhilähtekohad ning harjutusvara, õppida analüüsima juhendajana oma tegevust ja tunni läbiviimist.
Sisu pakkuda osalejatele beebide võimlemisega soetud teadmisi ja oskusi. Tuua esile võimlemise põhilähtekohad ning teha praktilise tegevusena läbi neil tuginevaid harjutusi, mida vastavalt ealisele arengule, võimekusele ja iseärasustele tuleks sooritada. Pakkuda mõtteid ja ideid võimlemistunni planeerimiseks vastavalt ealistele iseärasustele.
Koolitusel läbitavad teemad:
• Beebide kehalise arengu tasemed;
• Beebide võimlemise alustalad ja ohud;
• Baasharjutused erinevas vanuserühmas beebidele ja nende funktsionaalsus;
• Ealised arengut toetavate harjutuste seotud ülesehitamine;
• Tasakaalustatud emotsionaalse ja füüsilise tegevuse läbiviimine;
Õpiväljundid teab, kuidas juhendada beebisid võimlemisel, oskab juhendada mängulisi tegevusi, teab algtõdesid ja oskab planeerida harjutusvara.
Lõpetamistingimused Seminar toimub loenguna ja praktilise näitliku tegevusena, harjutusvara läbivad osalejad ise praktikas kasutades abivahendina nukku.
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi ja praktilist tegevust toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, praktilise tegevuse läbiviimiseks. Tagatud peab olema maas mattidel harjutusvara sooritamise võimalus.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Reet Post
Kursuse hind 80 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause, kerget lõunat ja praktilist tundi. Osaleja saab Tallinna Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse (8 ak h).
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi, 53467581, karin.rohi@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 09.04.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 13.04.2018    10:00-11:30 Loeng, seminar   401
 13.04.2018    11:30-11:45 Kohvipaus    
 13.04.2018    11:45-13:15 Loeng, seminar    
 13.04.2018    13:15-13:45 Lõuna    
 13.04.2018    13:45-15:15 Praktiline tegevus    
 13.04.2018    15:15-15:30 Kohvipaus    
 13.04.2018    15:30-17:00 Praktiline tegevus