Väikelaste võimlemine
Kursuse kood LTC0103/4
Toimumise aeg 16.03.2018
Toimumise koht Räägu 49, Tallinn
Sihtgrupp Liikumisõpetaja; väikelaste võimlemisega tegelevad eriala spetsialistid või huviringidejuhid, kes näevad algõpetuse teadmiste täiendamises erialast arenguvõimalust; füsioterapeudid, kes tegelevad lastega.
Eesmärk saada ülevaade väikelaste võimlemise erinevatest lähtekohadest ning harjutusvarast, õppida analüüsima juhendajana oma tegevust ja tunni läbiviimist.
Sisu Väikelaste (1,5 - 5 eluaastat) võimlemisega seotud teadmised ja oskused. Võimlemise põhilähtekohad, praktilise tegevusena läbi teha neil tuginevaid harjutusi, mida vastavalt ealisele arengule, võimekusele ja iseärasustele tuleks sooritada. Mõtteid ja ideid laste võimlemistunni planeerimiseks vastavalt ealistele iseärasustele.
Koolitusel läbitavad teemad:
• väikelaste kehalise arengu tasemed;
• väikelaste võimlemise alustalad ja ohud;
• baasharjutused erinevas vanuserühmas väikelastele ja nende funktsionaalsus;
• ealist arengut toetavat harjutuskava ja võimlemistunni planeerimine;
• tasakaalustatud emotsionaalse ja füüsilise tegevuse läbiviimine.
Õpiväljundid teab võimelmise ja praktilise tunni algtõdesid, oskab juhendada mängulisi tegevusi ning planeerida harjutusvara.
Lõpetamistingimused Seminar toimub loenguna ning praktilise näitliku tegevusena, harjutusvara läbivad osalejad ise praktikas.
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi ja praktilist tegevust toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, praktilise tegevuse läbiviimiseks.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Reet Post
Kursuse hind 80 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause, kerget lõunat ja praktilist tundi. Osaleja saab Tallinna Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse (8 ak h).
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi, 53467581, karin.rohi@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 08.03.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 16.03.2018    10:00-11:30 Loeng, seminar   401
 16.03.2018    11:30-11:45 Kohvipaus    
 16.03.2018    11:45-13:15 Loeng, seminar    
 16.03.2018    13:15-13:45 Lõuna    
 16.03.2018    13:45-15:15 Praktiline tegevus    
 16.03.2018    15:15-15:30 Kohvipaus    
 16.03.2018    15:30-17:00 Praktiline tegevus