LTC0103/4 - Väikelaste võimlemine

Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

16.03.2018

Registreerimise tähtaeg

08.03.2018

Toimumise koht

Räägu 49, Tallinn

Maht

8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

Liikumisõpetaja; väikelaste võimlemisega tegelevad eriala spetsialistid või huviringidejuhid, kes näevad algõpetuse teadmiste täiendamises erialast arenguvõimalust; füsioterapeudid, kes tegelevad lastega.

Eesmärk

saada ülevaade väikelaste võimlemise erinevatest lähtekohadest ning harjutusvarast, õppida analüüsima juhendajana oma tegevust ja tunni läbiviimist.

Sisu

Väikelaste (1,5 - 5 eluaastat) võimlemisega seotud teadmised ja oskused. Võimlemise põhilähtekohad, praktilise tegevusena läbi teha neil tuginevaid harjutusi, mida vastavalt ealisele arengule, võimekusele ja iseärasustele tuleks sooritada. Mõtteid ja ideid laste võimlemistunni planeerimiseks vastavalt ealistele iseärasustele.
Koolitusel läbitavad teemad:
• väikelaste kehalise arengu tasemed;
• väikelaste võimlemise alustalad ja ohud;
• baasharjutused erinevas vanuserühmas väikelastele ja nende funktsionaalsus;
• ealist arengut toetavat harjutuskava ja võimlemistunni planeerimine;
• tasakaalustatud emotsionaalse ja füüsilise tegevuse läbiviimine.

Õpiväljundid

teab võimelmise ja praktilise tunni algtõdesid, oskab juhendada mängulisi tegevusi ning planeerida harjutusvara.

õpikeskkond

Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi ja praktilist tegevust toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, praktilise tegevuse läbiviimiseks.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.

Lõpetamistingimused

Seminar toimub loenguna ning praktilise näitliku tegevusena, harjutusvara läbivad osalejad ise praktikas.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Reet Post

Kursuse hind

80 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause, kerget lõunat ja praktilist tundi. Osaleja saab Tallinna Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse (8 ak h).

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi, 53467581, karin.rohi@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
16.03.2018 10:00-11:30 Loeng, seminar 401
16.03.2018 11:30-11:45 Kohvipaus
16.03.2018 11:45-13:15 Loeng, seminar
16.03.2018 13:15-13:45 Lõuna
16.03.2018 13:45-15:15 Praktiline tegevus
16.03.2018 15:15-15:30 Kohvipaus
16.03.2018 15:30-17:00 Praktiline tegevus